fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uzgodnienia i zezwolenia

Posiadanie projektu budowlanego jest naszym obowiązkiem. Aby jednak w ogóle taki projekt mieć należy włożyć w niego sporo pracy. Mowa oczywiście o tym, że w związku z projektem budowlanym chcemy uzyskać pozwolenie na budowę. Aby było to możliwe, sam projekt musi spełniać szereg wymagań. Wśród nich można znaleźć szereg uzgodnień i zezwoleń. Sprawdźmy, co jest absolutnie niezbędne w przypadku projektu budowlanego.  (uprawnienia budowlane cennik) 

Zezwolenia w projekcie budowlanym

Projekt budowlany

Projekt budowlany jest podstawą podstaw naszych starań o ubieganie się o pozwolenie na budowę. Nie da się ukryć, że jest to najważniejszy dokument wśród wszystkich, ponieważ musi spełniać szereg formalnych wymogów. O jego konieczności posiadania oraz roli, jaką spełnia możemy przeczytać w Prawie Budowlanym. Warunkuje to artykuł 33, w którym możemy przeczytać także, że jest to absolutnie niezbędny dokument w całości procesu budowlanego. Wskazuje on także na to, że konieczne jest załączenie 4 egzemplarzy projektu. Jak się jednak okazuje – nie tylko, ponieważ konieczne jest także załączenie opinii, uzgodnień, pozwoleń oraz zaświadczeń. Mają one związek z koniecznością zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego aktualnym na dzień opracowania projektu. Do projektu niezbędne jest dołączenie także oświadczenia, które ma związek z naszym prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy.   (uprawnienia budowlane program) 

Pozwolenia, opinie, uzgodnienia, oświadczenia

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty nie są niezbędne w przypadku wydawania pozwolenia na budowę domu. Ustawodawca jednak przewiduje możliwość ich załączenia w konkretnych przypadkach. Są one formułowane na podstawie przepisów innych niż te, które dotyczą Prawa Budowlanego, więc samo Prawo Budowlane ich nie reguluje. Odpowiedzialne są za nie właściwe organy. Jeżeli chodzi o skonkretyzowanie ich niezbędnej liczby oraz samej specyfiki czy miejsca zamierzenia budowlanego to także o tym fakcie decydują wyznaczone organy. Jeżeli naszą inwestycją jest budowa domu jednorodzinnego, nie powinniśmy spodziewać się zatrważającej ilości niezbędnych dokumentów, ponieważ zazwyczaj dotyczą one bardziej skomplikowanych inwestycji. Mowa o większych budynkach oraz o takich, które mają bardziej skomplikowaną budowę. Wśród nich można wyróżnić np. budynki użyteczności publicznej. Pamiętajmy, że o wydanie niezbędnych uzgodnień inwestor zwraca się przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Warunki techniczne przyłączenia do sieci

Jeżeli chodzi o warunki techniczne, jakie powinien spełniać budynek mieszkalny to muszą być one zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Wskazuje się w nim, że budynek mieszkalny powinien mieć zapewnioną dostawę wody, energii elektrycznej, ciepła oraz odprowadzenie ścieków.  (uprawnienia budowlane 2023)  Konieczne będzie więc dołączenie do budowlanego projektu warunków technicznych przyłączenia do różnego rodzaju sieci. Aby ktokolwiek wydał nam takie dokumenty, należy je odpowiednio uzyskać. W tym celu trzeba złożyć wniosek w miejscowym przedsiębiorstwie zarządzającym siecią, a więc: wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną i gazową. Koniecznym będzie dołączenie do wniosku dokumentu, który będzie potwierdzać nasz tytuł prawny co do korzystania z nieruchomości i mapę zasadniczą w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym obiektem, do którego ma być doprowadzone przyłącze. W wydanych warunkach zakład określi: miejsce przyłączenia do sieci, parametry techniczne przyłącza, planowany koszt przyłączenia, ewentualny zakres rozbudowy sieci w związku z przyłączeniem. Według takich warunków należy zaplanować podłączenie przyłączy do sieci. (uprawnienia budowlane segregator) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com