fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Pozwolenie na budowę – czym jest?

Pozwolenie na budowę to jedna z najważniejszych decyzji, którą wydaje się w toku procesu inwestycyjnego.  Dokument  (decyzja administracyjna oparta na prawie budowlanym)  zezwala na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, bez niego nie można rozpocząć prac budowlanych. (uprawnienia budowlane)  Proces starania się o pozwolenie jest bardzo czasochłonny i powinno się rozpocząć załatwianie formalności na dużo wcześniej przed planowaną budową.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Należy zacząć od uzyskania Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta lub Gminy. Następnie najmuje się geodetę do wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali  1 : 500, która jest przeznaczona do celów projektowych.  Kolejnym etapem jest projekt budynku (zakup lub zlecenie indywidualnego projektu).(segregator z aktami prawnymi)  Musimy uzyskać także Warunki  Techniczne dostawy mediów: energii elektrycznej w Zakładzie Energetycznym, wody i odbioru ścieków w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, gazu w Zakładzie Gazowniczym. Następnie wykonanie opinii geologicznej, uzyskanie: decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej, uzgodnień w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej: dot. Projektu przyłącza energii, wody i kanalizacji i projektu gazowego.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę? c.d.

Po zebraniu całej dokumentacji przystępujemy do złożenia wniosku w powiatowym Wydziale Architektury i Budownictwa, do którego trzeba również załączyć  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Na wydanie decyzji musimy czekać aż do 65 dni od daty złożenia wniosku. Jest ona wydawana przez starostę Wydziału Architektury i Budownictwa i przesyłana bezpośrednio do inwestora oraz do organu miasta. Dokument otrzymują również właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie oddziaływania budowy. (przygotuje się do egzaminu na uprawnienia budowlane) Pozwolenie na budowę staje się pełnomocne po upływie 14dni od wydania decyzji. Należy w tym terminie uwzględnić brak sprzeciwu ze stron postępowania (które w tym terminie mogą złożyć odwołanie).

Kiedy wygasa pozwolenie na budowę?

Dokument jest bezterminowy, ale możliwe jest jego wygaśnięcie w dwóch przypadkach. Kiedy budowa nie została rozpoczęta w ciągu trzech lat od decyzji lub budowę z jakichś przyczyn przerwano na okres dłuższy niż trzy lata wtedy pozwolenie na budowę traci swoją ważność. Decyzję tę wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję w pierwszej instancji.(wybierz swój dostęp do materiałów do nauki)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com