fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zewnętrzne ściany w pożarowych strefach

Podczas wykonywania projektu zewnętrznych ścian bierze się pod uwagę wiele kwestii. Są to zarówno techniczne wymagania, jak i przepisy oraz wymogi, które narzuca inwestor bądź ubezpieczyciel. Nie bez znaczenia jest uwzględnienie cieplnych, wytrzymałościowych, ogniowych oraz akustycznych właściwości. Właściwości ogniowe mogą obejmować zarówno części w danym elemencie, jak i cały element. Pierwszym krokiem podczas przygotowywania projektu jest określenie przez projektanta parametrów dla danych elementów oraz dokonanie analizy, czy zastosowane rozwiązania w pełni spełnią wymagania, jakie zostały postawione. Dotyczy to także wymagań związanych z przeciwpożarową ochroną. (uprawnienia budowlane 2022)  

Zewnętrzne ściany w pożarowych strefach
Zewnętrzne ściany w pożarowych strefach

Bezpieczeństwo pożarowe

Przy zewnętrznych ścianach pożarowe bezpieczeństwo musi spełniać podstawowe wymagania, jakie zostały ujęte w Warunkach Technicznych. Wymaganiami tymi jest klasa ogniowej odporności, zabezpieczenie zewnętrznej ściany w miejscu styku pożarowej strefy czy zapobieganie rozprzestrzenianiu się pożaru. Klasa związana z odpornością ogniową musi wynosić EI w międzykondygnacyjnym pasie oraz E w związku z odległością, jaka jest pomiędzy budynkami.  Do wymagań zaliczamy także nieodpadanie elewacyjnych elementów okładzin oraz zabezpieczenie miejsc, które są szczególnie niebezpieczne. Zewnętrzna ściana w tym wypadku musi stanowić ścianę przeciwpożarowego oddzielenia. (uprawnienia budowlane kontakt)  

Pożarowa strefa

Strefa pożarowa może obejmować cały dany budynek, bądź też jego część, która to jest oddzielona od innych części, bądź od innych budynków przy zastosowaniu przeciwpożarowych elementów oddzielenia. Mogą to być także pasy terenu, który jest wolny, gdzie jego szerokość nie może wynosić mniej niż odległości dopuszczalne od innych obiektów. Są one określone w techniczno – budowlanych przepisach. Wydzielona przestrzeń musi być tak wyznaczona, aby w czasie ewentualnego pożaru ogień nie został przeniesiony do wolnej wewnętrznej przestrzeni bądź na zewnątrz. Kiedy ściana przeciwpożarowa stanowiąca oddzielenie dochodzi do zewnętrzej ściany, w takim wypadku w przepisach są określone dwa rozwiązania, jakie należy w tej sytuacji zastosować. Pierwszym z nich jest użycie dwu metrowego pasa o ogniowej klasie odporności na poziomie EI 60. Wykonuje się go z niepalnych rodzajów materiałów. Drugim rozwiązaniem jest wysunięcie o 30 cm ściany przeciwpożarowego oddzielenia poza obrys danego budynku. (uprawnienia budowlane) 

Montowane elementy do fasad i ścian

Chcąc dokonać analizy warunków przeciwpożarowej ochrony na terenie całego obiektu trzeba wziąć pod uwagę wszystkie elementy, jakie montuje się w obiekcie do fasad oraz ścian. Są to np. reklamy, panele fotowoltaiczne czy innego rodzaju elementy.   (uprawnienia budowlane program) Chociaż nie stanowią one budowlanego wyrobu, to mimo wszystko należy zastanowić się nad ich wpływem na poziom bezpieczeństwa w czasie użytkowania. Należy wziąć pod uwagę, jak może rozprzestrzeniać się pożar w sytuacji, gdy posiadamy w budynku takie elementy oraz jak dokonać ewakuacji ludzi, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo ratowników. (uprawnienia budowlane segregator )  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com