fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Umywalnia

Zespoły higieniczno-sanitarne powinny w swoich projektach uwzględniać umywalnię (uprawnienia budowlane 2021). Należy ją usytuować w takim miejscu, żeby pracownicy nie mieli utrudnionego dostępu. Dodatkowo umywalnia nie powinna kolidować z ruchem umytych i przebranych w domową odzież osób. Umywalnia powinna być praktycznie w każdym zakładzie, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Zespoły sanitarno-higieniczne

Umywalnia powinna być wyposażona w umywalki z doprowadzoną bieżącą wodą oraz odprowadzeniem do kanalizacji wody zużytej. Minimum 60% umywalek powinno mieć dostęp do ciepłej wody (35oC-60oC). Od czego zależy ilość umywalek w danym zakładzie? Przede wszystkim od:

– liczby pracowników na jednej zmianie,

– charakteru pracy.

W zależności od powyższych czynników zakłada się jedną umywalkę na 5-10 pracowników. W przypadku pracowników administracyjnych zakłada się jedną umywalkę na 30 mężczyzn i 20 kobiet. Umywalka nie powinna być mniejsza niż 40-50 cm. Pomiędzy umywalką a przeciwległą ścianą powinno być przejście o szerokości co najmniej 125 cm. Z kolei pomiędzy dwoma rzędami umywalek przejście powinno być szerokie na minimum 2 m.

W przypadku umywalni, które znajdują się w zakładach, gdzie można zabrudzić nogi, powinno się zainstalować w podłodze baseny do mycia nóg. Zakłada się, że jeden basen o wymiarach 40×60 cm przewiduje się na 10 pracowników.

Dodatkowo w umywalniach powinna być wentylacja, która zapewni co najmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

Ustępy

We wszystkich budynkach, w których będą przebywać ludzie, należy znaleźć miejsce na ustępy. Należy je umieszczać w budynkach, w których są stanowiska pracy. Jednocześnie należy dopilnować tego, żeby ustęp znajdował się w odległości nie większej niż 75 m od miejsca pracy. Dopuszcza się odległość 125 m w przypadku pracowników, którzy są stale zatrudnieni na powietrzu. Należy wszystko zaprojektować tak, żeby:

– na 35 mężczyzn przypadała 1 miska ustępowa i 1 pisuar,

– na 25 kobiet przypadała 1 miska ustępowa.

Miski należy spłukiwać bieżącą wodą. Ścieki muszą być odprowadzane do kanalizacji. Miski ustępowe powinny się znajdować w oddzielnych kabinach, a drzwi powinny otwierać się na zewnątrz (program na uprawnienia budowlane). Dodatkowo ustępy, które są przeznaczone do użytku zbiorowego powinny odpowiadać takim warunkom:

1) wnętrza z kabinami ustępowymi lub pisuarami powinny być dostępne przez przedsionek, w którym zainstalowana jest co najmniej 1 umywalka,

2) w przypadku większej liczbie pisuarów należy przewidzieć w przedsionku jedną umywalkę na każde sześć ustępów lub pisuarów,

3) wejście do pomieszczeń ustępów powinno być dostępne z korytarzy, hallów, a drzwi powinny posiadać zatrzaski sprężynowe.

Pomieszczenia, w których znajdują się ustępy powinny mieć dostęp do urządzeń do zmywania ścian. W nienasiąkliwej podłodze z kolei należy umieścić kratkę ściekową. Zimą te pomieszczenia powinny być ogrzewane. W pomieszczeniach ustępów należy zapewnić co najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny (program przygotowujący do uprawnień budowlanych).

Natryski

Natryski należy umiejscowić przy szatniach. Zakłada się, że na ośmiu pracowników przysługuje jedno sitko natryskowe. Liczba sitek należy zwiększyć do jednego na pięć osób w tych zakładach, w których można się szczególnie zabrudzić. Natryski powinny być w takim miejscu, żeby było możliwe stworzenia ciągu funkcjonalnego:

– pomieszczenia odzieży brudnej,

– natryski,

– pomieszczenia odzieży wierzchniej i domowej.

W pomieszczeniach natrysków powinien się znajdować ustęp. Na każde 10 natrysków zakłada się 1 kabinę ustępową. Wejście do pomieszczeń, w których jest więcej niż 6 sitek, powinno prowadzić przez przedsionek izolujący. Sitka powinny umożliwiać spływanie strumieniowe wody na ramiona osoby myjącej się, a nie na jego głowę.

Aktualne przepisy mówią o tym, że w zakładach pracy, w których pracuje na jednej zmianie do 200 kobiet, w umywalniach powinna być prawidłowa wentylacja pomieszczeń. Powinno być co najmniej jeden zawór czerpalny z ciepłą wodą na 20 miejsc siedzących. Dodatkowo kabina powinna być wyposażona w bidet, do którego doprowadzona będzie ciepła woda. W sytuacji, kiedy w danym zakładzie pracuje więcej kobiet, na każde następne 200 kobiet należy przewidzieć dodatkową kabinę (program z aktami na uprawnienia budowlane).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com