fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zerowy stan budynku

Pierwszy z etapów budowy domu jest wykonanie stanu zerowego. To część, jaka zostaje w ziemi. Dobrze jest bliżej poznać istotne etapy tych prac oraz miejsca, jakie mają wpływ na trwałość posadowienia na fundamentowych żelbetowych ławach. Do stanu zero zalicza się ziemne prace, wytyczenie budynku, szalunkowe roboty, prace zbrojarskie, murarskie, betoniarskie i prace związane z zabezpieczeniem budynku od wilgoci. Częściowo do stanu zero zalicza się też instalacyjne roboty. Z reguły podczas każdego z tych etapów budowy wiele prac zakrywa te, które przeprowadza się wcześniej. Z tego też względu istotna w tym miejscu jest kontrola prac, aby każda z nich była zrealizowana prawidłowo. Kiedy dojdzie do poprawek, należy przeprowadzać je na bieżąco, gdyż usuwanie później błędów w awaryjnych sytuacjach będzie bardziej kosztowne i skomplikowane. uprawnienia budowlane testy

Zerowy stan budynku
Zerowy stan budynku

Prace przygotowawcze przed budową fundamentu

Zanim rozpocznie się prace związane z budową fundamentów budynku należy przeprowadzić wiele przygotowawczych prac. Na początku wytycza się obrys budynku, żeby wiedzieć, z jakiej powierzchni terenu usunąć warstwy czynnej biologicznie ziemi, czyli humusu. Kolejno odsuwa się humus na odkład i tworzy wykop w obrysie danego budynku z odsadzką. Odsadzka oznacza tu wykonanie poszerzenie o około 1,5 metrów. Takie poszerzenie tworzy się w ten sposób, że wartości te są przybliżone i z zachowaniem marginesu wkoło fundamentów. Są to miejsca, w jakich tworzy się geodezyjne ławy.  ( uprawnienia budowlane )

Prace geodezyjne

Po przygotowawczych pracach uprawniony geodeta ma za zadanie wytyczyć osie oraz poziom zero dla budynku. Istotne w tym miejscu jest to, aby skontrolować lokalizację punktu zero. Taką kontrolę przeprowadza kierownik budowy. Wówczas sprawdza się, czy dany budynek nie znajduje się za nisko albo za wysoko względem dojazdowej drogi czy terenów sąsiadujących. Niekiedy zdarza się, że mapa przeznaczona do projektowych celów, na jakiej podstawie przyjęto w projekcie rzędne nie odzwierciedla tak naprawdę ukształtowania rzeczywistego terenu. W takim wypadku przyjęcie punktu zero budynku i związany tu planowany poziom gruntu wkoło budynku będzie mieć tu istotny wpływ na głębokość posadowienia. Oznacza to, że będzie to także wpływać na głębokość tworzonego wykopu. uprawnienia budowlane koszt

Przeprowadzanie szalowania fundamentów

Szalowanie fundamentów może odbywać się na dwa odmienne sposoby. Pierwszym sposobem jest tworzenie wykopów do głębokości posadowienia. Głębokością tą jest spód zaprojektowanych fundamentowych ław. Na dnie należy tu uformować szalunki. Do tego celu wykorzystuje się deski, płyty albo szalunkowe systemy. Można wykonać tu także płytszy wykop. Wówczas będzie mieć on miejsce do poziomu górnego fundamentowych ław. W jego dnie tworzy się wówczas ziemne szalunki, jakie są szalunkami traconymi. To wąskie wykopy, które mają przekrój fundamentowych ław. Warunek, jaki trzeba tu spełnić to odpowiednia spoistość gruntu. W tym celu tworzy się wykop próbny liniowy i sprawa, czy jest on stabilny. Jego ściany nie mogą się obsypywać. uprawnienia budowlane segregator

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com