Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej

W oświadczeniu, które potwierdza nasze odbycie praktyki zawodowej w zakresie uprawnień budowlanych, kluczowe jest zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej. Dodaje się je do załączników, a w jej skład wchodzi kilka rubryk. Musimy wypełnić je bardzo dokładnie, mając równocześnie na uwadze wytyczne samorządu zawodowego. (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane)

Wypełniamy zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej

Pierwsza rubryka jest miejscem na nazwę obiektu lub zadania. Ponadto należy też określić rodzaj obiektu oraz dodać, która z instalacji czy sieci była przez praktykanta wykonywana. Tutaj dodaje się też ich parametry techniczne – w przypadku instalacji jest to kubatura, gdy mowa o sieci to jej długość. Nie bez echa przechodzi też typ konstrukcji i przeznaczenie projektowanego/budowanego obiektu. Do ważnych informacji należą również całkowita powierzchnia oraz wszystkie inne parametry użytkowe i techniczne charakterystyczne dla obiektu. Są one równocześnie kluczowe dla nadania kandydatowi wybranej specjalizacji uprawnień budowlanych. (programy do uprawnień architektonicznych)

Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej – o czym nie zapomnieć

W rubrykach jest również przygotowane miejsce na dane typu adres inwestycji czy nazwę podmiotu inwestującego. Dla praktyki projektowej podaje się imię i nazwisko projektanta, natomiast w przypadku praktyki budowlanej zapisuje się dane kierownika budowy. Jeżeli nasza praktyka miała miejsce na budowie, koniecznym będzie wpisanie numeru pozwolenia na budowę lub daty zgłoszenia. Druga rubryka rozdziela oba te zadania i wymaga od kandydata określenia dat rozpoczęcia i zakończenia. W kolejnej rubryce wpisujemy łączną ilość odbytych tygodni praktyk, oczywiście osobno dla każdego z wymienianych zadań. (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane)

Kończymy pisać zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej

Ilość danych do wpisania może wydawać się przytłaczająca, jednak zbliżamy się już do końca. Przedostatnia rubryka określa w jakiej formie odbywaliśmy praktykę zawodową przez różne zadania. To w tym miejscu piszemy jaki charakter miały wykonywane przez nas czynności (czy było to kierowanie budową/pracami budowlanymi czy projektowanie). Rubryka służy również do zapisania czasu naszej pracy, formy posiadanej umowy oraz określenia funkcji technicznej. Nie należy zapomnieć o danych wszystkich osób, które podczas wykonywania zadań kierowały naszą praktyką (imię, nazwisko, funkcja, numer uprawnień). Oświadczenie wieńczy podpis kandydata. (dowiedz się więcej na temat uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.