fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Materiały budowlane charakteryzują się różnymi wartościami oporu dyfuzyjnego. Oznacza to, że przepuszczają one w różnym stopniu parę wodną. Ogólna zasada dotycząca konstruowania przegród warstwowych mówi o tym, że materiały, które mają duży opór dyfuzyjny powinny być umieszczane od wewnętrznej strony. Materiały, które posiadają mały opór dyfuzyjny powinny być natomiast umieszczane od strony zewnętrznej.[akty uprawnienia budowlane] Nie zawsze ta zasada może być wykorzystana w ścianach. Jest to spowodowane tym, że materiały posiadające mały opór dyfuzyjny mogą łatwo ulegać zawilgoceniu poprzez opady atmosferyczne. Powoduje to, że powinny być one osłaniane od zewnątrz poprzez szczelne okładziny lub tynki. Trudniejsza sytuacja ma miejsce w stropodachach niewentylowanych. Posiadają one zawsze niekorzystny układ warstw, ponieważ od zewnętrznej strony przykrywa się je papą. Para wodna, która przenika przez materiał stropodachu na swojej drodze napotyka szczelne pokrycie papą i w tym miejscu ulega ona kondensacji. Trzeba mieć również na uwadze, że stropodachy mają utrudnione warunki do wysychania.[uprawnienia budowlane testy]

Zasady konstruowania przegród warstwowych

Kondensacja pary wodnej

Podczas stosowania przegród warstwowych ważne jest sprawdzenie, czy nie są one narażone na zawilgocenie poprzez kondensację pary wodnej w wewnętrznych warstwach. Można to wykonać w sposób eksperymentalny lub przy wykorzystaniu obliczeń cieplno-wilgotnościowych, które są podawane w literaturze fachowej. Kondensacja pary wodnej w wewnętrznej warstwie przegrody jest niepożądana, ale w pewnym stopniu jest ona dopuszczalna. Jest to spowodowane względami praktycznymi. Często w konstrukcjach eliminacja pary wodnej może być osiągnięta jedynie przez zastosowanie izolacji paroszczelnych.[segregator uprawnienia budowlane] Takie rozwiązanie znacznie utrudnia wykonywanie ścian oraz podwyższa ich koszty. Z tego powodu w niektórych sytuacjach korzystniej jest nie wykonywać izolacji paroszczelnej. Zamiast tego zwiększa się izolacyjność cieplną ścian. Należy jednak sprawdzić czy zawilgocenie, które jest spowodowane kondensacją pary wodnej nie będzie większe od granicznych wartości. Wartości te uzależnione są od rodzajów stosowanych materiałów w przegrodzie.

Ocena przegród

Kondensacja pary wodnej może prowadzić do takiej wartości zawilgocenia przegrody, że powstaną w niej trwałe uszkodzenia materiałów wewnątrz poszczególnych warstw. Powoduje to obniżenie izolacyjności cieplnej danej przegrody. W zależności od tego jakiego materiału użyjemy do budowy przegrody powinny być oceniane w indywidualny sposób. W przypadku przegród wykonanych z materiałów cięższych zmiany wilgotności, które są spowodowane kondensacją pary wodnej podczas zimy nie są zbyt duże.[egzamin na uprawnienia budowlane] Jest to spowodowane tym, że wilgoć gromadzona jest w dużej masie materiału i tym sposobem przyrost wilgotności w stosunku do ciężaru danej przegrody jest niewielki. Inaczej wygląda to w przegrodach wykonywanych z materiałów bardzo lekkich. W ich przypadku nawet mała ilość kondensaty może powodować zauważalny wzrost zawilgocenia, ponieważ wilgoć jest tu gromadzona w materiale o małej masie.

Wpływ wilgotności na przewodność cieplną

Wilgotność ma wpływ na wartość przewodności cieplnej betonów lekkich. Dla poszczególnych materiałów możemy obserwować różny stopień tego wpływu. Zawsze jednak wraz ze wzrostem wilgotności dochodzi do znacznego obniżenia się wartości termoizolacyjnych. Zjawisko to tłumaczone jest głównie tym, że w miejsce, gdzie występowało powietrze w porach pojawia się woda. Jej przewodność cieplna jest około 20-krotnie większa od tej, która charakteryzuje się powietrze w porach średniej wielkości.[uprawnienia budowlane] Nie jest to jednak jedyna przyczyna. Według badań Krischera i Rohnaltera na przewodność cieplną znaczny wpływ ma również dyfuzja pary wodnej, z którą łączy się przenoszenie ciepła. Zgodnie z tym przemieszczanie wilgoci w przegrodzie odbywa się poprzez parowanie wody w strefie ciepłej i w postaci pary jest ona przemieszczana do strefy chłodnej. Tam ulega ona kondensacji i oddaje ciepło parowania. W tej sytuacji więc przenoszenie wilgoci jest związane z przenoszeniem ciepła. Oprócz dyfuzji pary wodnej w tym zjawisku pewną rolę odgrywa kapilarne przemieszczanie wilgoci. Może ono odbywać się w odwrotnym lub zgodnym kierunku do dyfuzji w zależności od gradientu wilgotności.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com