fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

 Wody opadowe

Wody opadowe uznawane są przez przepisy prawa jako ścieki. Zgodnie z prawem, ścieki – wprowadzane do wód lub do ziemi, są to m.in. wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne. Przepisy prawa mówią wyraźnie, że wody takie pochodzą z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni. Zalicza się do nich wody np. z miast, lotnisk, terenów przemysłowych itd. (segregator z aktami na uprawnienia budowlane)

Z kolei ścieki komunalne rozumie się jako ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, które są odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

Znaczy to, że odprowadzanie takich ścieków należy do zadań własnych gminy, co wiąże się z siecią kanalizacyjną przeprowadzoną na danym obszarze. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Trzeba jednak pamiętać, że nie każda kanalizacja służy do odprowadzania wód opadowych. Do tego celu służy kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna.

Odprowadzanie wód opadowych

Zgodnie z przepisami nie wprowadza się ścieków opadowych i wód drenażowych wprost do sieci kanalizacyjnej sanitarnej. Wodę opadową można wykorzystać nie tylko do podlewania ogrodu, ale też do spłukiwania toalet i innych celów (testy uprawnienia budowlane). Jeżeli myślimy o odprowadzaniu takiej wody już po wykorzystaniu jej do kanalizacji, trzeba to zgłosić miejscowemu przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu. Dokona on opomiarowania i na podstawie taryf ustali odpowiednią opłatę.

Zagospodarowanie wody opadowej

W sytuacji kiedy właściciel posesji nie zadba o właściwe odprowadzanie wody deszczowej, możliwe jest powstanie zjawiska stojącej wody. Ale również tworzenia się błota co może prowadzić do podmycia fundamentów domu. Jednak w wielu przypadkach nadmiar wody opadowej spływa na działki sąsiadów. Jest to surowo zabronione przez prawo. Żeby temu zapobiec należy rozprowadzić wodę opadową po posesji, co nie zawsze jest łatwym zadaniem ze względu na słabą chłonność gruntu albo obecność zbyt dużej powierzchni utwardzonej betonem lub kostką brukową. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest instalacja urządzeń służących do magazynowania i oczyszczania wody deszczowej.

Woda opadowa przedostaje się z powierzchni dachu do rur spustowych. Następnie płynie rurami które układa się pod ziemią i doprowadzana jest do zbiornika w którym wodę się filtruje.  Oczyszczona woda gromadzi się w zbiorniku. blog

Podziel się:

Jedna odpowiedź

  1. Wody opadowe i roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni uznawane były za ścieki przed 1 stycznia 2018 r. Od wejścia w życie nowelizacji Prawa wodnego wody opadowe i roztopowe nie są ściekami.

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com