fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zapora wielołukowa Miquelou jest przykładem zapory o sklepieniu z jednakową grubością. Została ona wybudowana we Francji. Jej konstrukcja składa się z 9 przęseł. Grubość sklepienia wynosi 0,8 metra a jej maksymalna wysokość wynosi 30 metrów. W górnych częściach zapory jest ona zbrojona przy wykorzystaniu siatki. Zbrojenie tej zapory wynosiło 9 kg/m3. Maksymalne wartości naprężeń ściskających w tej zaporze wynosiły około 80 kg/cm2.[uprawnienia budowlane testy]

Zapora wielołukowa
Zapora wielołukowa

Połączenie filarów ze sklepieniem

Połączenie filara wraz ze sklepieniem ma wpływ na pracę statyczną danego filara. Najprostszy oraz najbardziej przejrzysty układ tego połączenia polega na zastosowaniu ciągłych łuków, które opierają się w sposób swobodny na filarach. Dla sztywnych połączeń filarów podczas obliczeń należy rozpatrywać jego poziomy przekrój łącznie z połową łuku po obydwu stronach. Filar obciążony jest przez parcie wody na całej rozpiętości przęsła. Można rozdzielać je na dwie składowe: poziomą i pionową.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Filary zapór wielołukowych

Sposób wykonywania filarów w zaporach wielołukowych jest podobny do wykonywania sklepienia. Robi się je z betonu lub żelbetu. Zazwyczaj w tych filarach zbrojenie jest zbędne. Jedynie wykonuje się je w przedniej części filara, gdzie jest on narażony na naprężenia rozciągające. Taka sytuacja ma miejsce jeżeli filar jest połączony ze sklepieniem w sposób stały. Pozostałą część filara można uzbrajać w sposób konstrukcyjny na bocznych powierzchniach przy wykorzystaniu siatki.[uprawnienia budowlane] Zadaniem tego rodzaju siatek jest zabezpieczenie konstrukcji przed możliwymi pęknięciami powierzchniowymi betonu. Często w celu oszczędności możemy spotkać się z filarami, które są w środku puste. Składają się wtedy one z dwóch połączonych ze sobą przy wykorzystaniu przepon żelbetowych ścian. Ściany te należy rozmieścić w tej sposób, aby zwiększały moment bezwładności w stosunku do podłużnej osi filara. Taki zabieg poprawia stateczność konstrukcji na zjawisko wyboczenia. W pustych wnętrzach filarów można umieszczać spusty denne.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Wykorzystanie filarów zapór

Jeżeli mamy do czynienia z grubymi, masywnymi filarami w zaporach o przęsłach szerokich to możemy wykorzystywać je jako przelewy. W tym przypadku koryto przelewowe opiera się na filarze. Może mieć ono dużą szerokość, często większą do samej grubości wykorzystywanego filara.[segregator uprawnienia budowlane] Przykładowo w zaporze Grandval filar ma grubość 5,5 metra, a szerokość przelewu w świetle ma 10 metrów. Gdy zapory mają mniejsze wysokości filarów, to można usztywniać je poprzez żebra pionowe lub nachylone. Należy pamiętać, że w przypadku filarów wydrążonych grubość ich ścian bocznych powinna być taka sama jak grubość sklepienia.

Zapora Manicoagan

Zapora Manicoagan jest bardzo ciekawym i oryginalnym rozwiązaniem zapory wielołukowej. Jej konstrukcja składa się z jednego dużego przęsła, które obejmuje najniższą część doliny. Oprócz tego w jej skład wchodzi 13 mniejszych przęseł. Filary w łukach środkowych powinny być masywne i tworzą one wielki i ciężkie bloki oporowe. W zaporze pełnią one funkcję niepodatnych stoków doliny. Filary rozstawia się ukośnie o kącie nachylenia odpowiadającym kierunkowi wypadkowej rozporu. Rozpór pochodzi od dużego i sąsiedniego sklepienia.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com