fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Woda, którą wykorzystuje się podczas budowy nawierzchni betonowej jest niezbędna do celów:

– produkcyjnych – technicznych,

– gospodarczych,

– socjalnych,

– przeciwpożarowych (egzamin na uprawnienia budowlane).

Na całkowite zapotrzebowanie wody dla powyższych celów składa się woda:

– potrzebna do zwilżania podłoża,

– zużywana do przygotowywania masy betonowej,

– potrzebna do pielęgnacji wykonanej nawierzchni.

Całkowita ilość wody, która jest potrzebna do budowy nawierzchni betonowej w dużym stopniu zależy od:

– pory roku,

– warunków klimatycznych danej okolicy,

– temperatury powietrza w czasie wykonywanych robót,

– sposobu pielęgnacji betonu.

Zaopatrzenie budowy w wodę
Zaopatrzenie budowy w wodę

Normy zapotrzebowania wody

Planując zaopatrzenie w wodę oraz projektując urządzenia wodociągowe możliwe jest przyjmowanie poniższych norm zapotrzebowania wody:

– zwilżanie warstwy odsączającej w zależności od jej grubości i rodzaju materiału: 5-10 l/m2,

– zarób masy betonowej przy wskaźniku wodno-cementowym 0,5 i średnim zużyciu 350 kg cementu na m3 betonu: 175 l/m3,

– pielęgnacja nawierzchni – 2 l/m2 na jedno polewanie (licząc 5 do 6 polewań w ciągu dnia przez okres dwóch tygodni wychodzi 168 l/m2).

Przeliczając to wszystko w stosunku do 1 m2 betonu wyprodukowanego w ciągu dnia (przy grubości nawierzchni 20 cm), można otrzymać ok. 1100 l wody/m3 betonu. Tą ilość należy zmniejszyć o 10-20% w przypadku okolic wilgotnych, zacienionych, w których występują większe opady atmosferyczne. Równocześnie należy pamiętać o tym, że w przypadku okolic, w których występuje większe nasłonecznienie, konieczne jest zwiększenie tej ilości o 10% (program do egzaminu na uprawnienia na komputer).

Pozyskiwanie wody

Z informacji powyżej wynika to, że ilość wody, która jest niezbędna do budowy nawierzchni betonowej jest całkiem spora. W związku z tym jednym z najważniejszych problemów organizacyjnych, które wiążą się z budową nawierzchni betonowych, jest problem zaopatrzenia w wodę. Wodę, która jest niezbędna do budowy, można pozyskiwać z:

a) wód powierzchniowych (poprzez odpowiednie ujęcia):

– rzeki,

– strumyki,

– jeziora,

– stawy,

b) wód gruntowych:

– studnie,

– wodociągi w ulicach miejskich.

Rurociąg, który prowadzi od miejsca ujęcia, należy umiejscowić na poboczu drogi bądź w rowie przydrożnym. Zbudowany jest on ze stalowych rur (długość: 6-8 m), które łączy się śrubami za pośrednictwem kołnierzy bądź na gwinty i łączniki. Rurociąg taki może być również wykonany ze specjalnych rur, które są połączone na zamki. Rura głównego rurociągu najczęściej ma średnicę od 50 do 125 mm.

Rurociąg, który znajduje się wzdłuż drogi powinien być zaopatrzony w wypusty, które mają średnicę ok. 25 mm. Wypusty powinny być w odstępach co 40 m. Dodatkowo powinny one być zamykane zaworami (egzamin ustny uprawnienia budowlane – pytania). Do wypustów włącza się instalację wodną do betoniarek i węże, które służą do polewania wykonanej nawierzchni. Instalacja ta jest włączona przy wykorzystaniu elastycznych przewodów.

Wydajność pomp i moc silników oraz średnicę głównego rurociągu należy obliczać na podstawie zapotrzebowania wody w szczytowym nasileniu. Ciśnienie w rurociągu powinno zapewniać dostateczny dopływ wody w każdym punkcie jej poboru.

Sporządzanie masy betonowej

Podczas organizowania budowy nawierzchni betonowych wyróżnia się 3 sposoby sporządzania masy betonowej. Wszystko zależy od rozmiaru robót. Mówi się wówczas o takich metodach:

– na placach składowania materiałów,

– na miejscu wbudowania,

– w drodze pomiędzy składami materiałowymi a miejscem wbudowania.

Podczas sporządzania masy betonowej na miejscu wbudowania pełny cykl produkcyjny należy rozdzielić w czasie na poszczególne czynności. Na placu materiałowym ma miejsce odmierzanie suchych składników masy betonowej oraz załadowanie ich do środków transportowych. Wykorzystuje się do tego urządzenia załadunkowe oraz silosy z dozatorami. Tak przygotowane składniki dowozi się na miejsce budowy. Tam są one wsypywane porcjami do koszy betoniarek. W betoniarkach ma miejsce przygotowanie masy betonowej (egzamin ustny na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com