fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zamknięcia remontowe często są wykorzystywane w budowlach wodnych. Możemy spotkać się z ich dwoma sposobami rozmieszczenia. Jednym z nich, częściej występującym, jest umieszczenie ich powyżej zamknięcia górnego. Oznacza to, że znajdują się w miejscu górnej wody. Innym sposobem jest umieszczanie ich od strony wody dolnej. Zamknięcia remontowe mogą mieć różne system.[segregator uprawnienia budowlane] Jest to powodem stawianiem przez nie różnych wymogów dla filarów. Jeżeli ich konstrukcja jest podobna do zasuw to filary muszą posiadać wnęki. Czasami możemy spotkać się z konstrukcjami bez wnęk. Przez tą różnorodność w różnych systemach zamknięć oraz urządzeniach mechanicznych i hydraulicznych nie ma konkretnych wymogów i przepisów jak mają wyglądać dla nich filary.[akty uprawnienia budowlane]

Zamknięcia typu remontowego
Zamknięcia typu remontowego

Projektowanie filarów dla jazów zasuwowych

Filary dla jazów zasuwowych powinny mieć konkretne wymiary. Głębokość ich wnęki jest uzależniona od rozpiętości danej zasuwy. Podczas początkowych obliczeń możemy stosować wartości przybliżone. W późniejszych etapach należy oczywiście te wymiary weryfikować. Filary mają tendencję do osłabiania swojego przekroju przez symetryczne rozmieszczanie wnęk. Powoduje to ustalenia związane z minimalną szerokością masywu betonowego. Powinna mieć ona wartość o półtora razy mniejszą od głębokości wnęki. Po ustaleniu dokładnej minimalnej szerokości filara należy później sprawdzić, czy zmieszczą się na filarach urządzenia zasuw służące do wyciągania.

Wymiary wnęk

Wymiary wnęk również są uzależnione od pewnych zasad. Jeśli chodzi o ich głębokość powinna być ona mniejsza od szerokości filara. Ich szerokość musi być dobrana w odpowiedni sposób. Powinna ona móc pomieścić w sobie przekrój podporowy danej zasuwy wraz z wózkiem, szynami jezdnymi, rolkami tocznymi i innymi elementami obudowy wnęki. Na podstawie rozpiętości oraz wysokości można w przybliżeniu wyznaczyć szerokość danej wnęki.[uprawnienia budowlane testy]

Filary w różnych miejscach konstrukcji

Filary mają różną konstrukcję ze względu na miejsce ich występowania. W miejscu występowania górnej wody filary powinny być zakończone łukiem. Zazwyczaj ma on kształt półkola. Czasami spotykane są również łuki krzywe na przykład w formie elipsy, paraboli lub krzywej koszowa. W miejscu występowania dolnej wody filar prowadzi się w pełnej grubości do samego końca. Ewentualnie spotykane jest stopniowe malenie jego grubości. Wykorzystać można tu albo łuki półkoliste lub ewentualnie ostrołuki, które są osłonięte w miejscu ostrza kątownika.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Wymiary korony filara

Korony filara wznosi się głównie od strony wody górnej. Powinny być one umieszczone o metr wyżej niż poziom piętrzenia wody. Ewentualnie powinny znajdować się przynajmniej o pół metra wyżej niż maksymalny poziom przepływu katastrofalnego. Podobne wymiary przyjmują korony filara w miejscach dolnej wody. Uwzględnia się tam maksymalne stany wody występujące w dolnej wodzie.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Inaczej ma się sytuacja w środkowej części filarów w miejscach, które obejmują wnęki zasuw. Wnęka taka musi być wyższa z powodu tego, że umieszcza się w niej zasuwa. Pod jej dolną częścią musi pozostać co najmniej jeden metr od maksymalnej wartości poziomu wody. W przypadku małych jazów ta wartość może wynosić pół metra.[uprawnienia budowlane]  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com