fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zamknięcia segmentowe stosuję się w kanałach obiegowych górnej i dolnej głowy. Składają się one ze szkieletu wykonanego ze stali oraz poszycia cylindrycznego. Poszycie mocuje się do żeber krzywoliniowych, które wiązane są ze sobą przez poziome rygle. Zaletą tego rodzaju zamknięć jest mała siła wymagana do jego podniesienia. Przez to można stosować je dla dużych piętrzeń. Jedną z wad tej konstrukcji jest dość skomplikowane mocowanie łożyska oraz duże wysokości studzienki.[akty uprawnienia budowlane]

Zamknięcia segmentowe
Zamknięcia segmentowe

Obliczenia konstrukcji

Dla ścian, które są pochylone ważne jest żeby wartość parcia przyjmowana była według zasad mechaniki gruntów. Tak w przybliżeniu wyznaczoną wartość można zakładać jako równą składowej poziomej pochodzącej od całkowitego parcia gruntu. Należy tu jednak pamiętać o tym, że pionowa składowa pochodząca od parcia jest równa ciężarowi gruntu, który znajduje się pomiędzy ścianą pochyloną, a płaszczyzną pionową która przechodzi przez dolną krawędź.[segregator uprawnienia budowlane] Wyniki tych obliczeń są ścisłe, gdy naturalna wilgotność gruntu jest mała i gdy wewnętrzny kąt tarcia gruntu dla stanu naturalnego oraz całkowitego są takie same. Ciężar własny konstrukcji uzależniony jest od ciężaru objętościowego betonu. Siła wyporu wody gruntowej jest wypadkową pochodzącą od ciśnień filtracyjnych.

Filtracja

Dla dna komory śluzy, które jest szczelnie filtracja występuje jedynie wzdłuż konstrukcji budowli od górnego stanowiska do dolnego. W tym przypadku ciśnienie wody dla całego przekroju poprzecznego ma stałą wartość. Jest ono uzależnione od poziomu wody gruntowej. Dla nieszczelnego dna filtracja wody może występować również pod ścianą komory dla dwóch kierunków.[egzamin na uprawnienia budowlane] Jeden z nich ma miejsce z zasypki gruntu do komory śluzy, a drugi z komory śluzy do gruntu. Jest to zależne od różnicy w poziomach zwierciadła wody z obydwu stron ściany komory. Dla obydwu rodzajów filtracji wielkość ciśnienia hydrodynamicznego można wyznaczać przy użyciu metody Lane’a lub zrobić to z wykorzystaniem analogu elektrohydrodynamicznego.

Parcie wody filtracyjnej

Podczas rozpatrywania poszczególnych przekrojów ścian komory śluzy parcie wody filtracyjne wewnątrz betonu przyjmuje się jako siłę zewnętrzną. Jej wartość można orientacyjnie określić przez założenie prostoliniowego rozkładu ciśnień dla danego przekroju. Na krawędziach wartość ciśnienia wynosi połowę wartości występujących w analizowanym miejscu zewnętrznych ciśnień hydrostatycznych.[uprawnienia budowlane]

Obciążenia zewnętrzne

Siły, które powstają podczas zamykania wrót oraz przez mechanizmy ruchu przyjmowane są tak, jak uwzględnione jest to w ich projekcie. Dla schematów statycznych obliczeń można przyjmować dwa warianty niekorzystnych obciążeń siłami zewnętrznymi. Pierwszym z nich jest stan remontowy. Jest to sytuacja, gdy śluza pozostaje pusta. W tej sytuacji mamy dużo sił pochodzenia zewnętrznego. Zalicza się do nich między innymi obciążenia pochodzącego od użytkowego naziomu. Oprócz tego mamy do czynienia z parciem pochodzącym od zasypki gruntowej oraz wody gruntowej dla maksymalnego jej poziomu.[uprawnienia budowlane testy] W obliczeniach należy mieć również na uwadze ciężar własny danej konstrukcji oraz jej wypór. Jako siły zewnętrzne oprócz wyżej wymienionych traktujemy również siły pochodzące od zamknięć stałych i remontowych. Drugim z analizowanych schematów jest stan remontowy, czyli taki gdzie śluza jest pełna. W nim mamy do czynienia również z ciężarem własnym konstrukcji. Oprócz tego działa parcie wody od strony wewnętrznej komory dla maksymalnego jej napełnienia. Ważna jest również siła wyporu. Z dodatkowych sił możemy uwzględnić uderzenia barki o ścianę śluzy, parcie zasypki gruntowej, parcie od wody gruntowej oraz siły, które przekazują mechanizmy dodatkowe danej konstrukcji.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com