fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Na przelewach najczęściej wykonuje się zamknięcia typu zasuwowego, segmentowego i klapowego. Do ostatnich zaliczamy takie zamknięcia jak soczewkowe, dachowe, bębnowe czy sektorowe. Wszystkie z wyżej wymienionych zamknięć mogą mieć napęd mechaniczny lub hydrauliczny. Przelewy zamknięte umieszcza się najczęściej w korpusie zapory. Czasami można spotkać się z nimi również w układzie derywacyjnym.[segregator uprawnienia budowlane]

Zamknięcia przelewów
Zamknięcia przelewów

Przelewy otwarte

Przelewy otwarte są to takie, które nie posiadają zamknięć. Ich bardzo dużą zaletą jest to, że nie potrzebują one obsługi podczas regulowania poziomu wody. Kolejną z zalet jest wysoki stopień gwarancji działania przelewu. Do wad tego rodzaju przelewów możemy zaliczyć fakt, że piętrzenie zbiornika występujące ponad poziomem korony jest niemożliwe w eksploatacji.[uprawnienia budowlane] W takim przypadku dopuszczalne piętrzenie występujące ponad koroną przelewu nie może mieć zbyt dużej wartości. Zazwyczaj wynosi ono mniej niż 1- 1,5 metra. Jest to powodem częstego wykonywania budowli o bardzo dużym świetle. Niestety powoduje to wzrost kosztów oraz może powodować trudności z umieszczeniem długiego przelewu.  W celu wyeliminowania tego problemu buduje się przelewy ze sztucznie wydłużoną koroną lub przelewy podciśnieniowe nazywane lewarem. Przelewy z wydłużoną koroną mają nazwy związane z kształtem jaki ma rzut poziomy.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Przykłady przelewów o wydłużonej koronie

Pierwszym przykładem przelewu z wydłużoną koroną jest zapora wielołukowa Beni Bahdel znajdująca się w Algierii. Kształt jej korony jest nazywany kaczym dziobem. Długość tej konstrukcji w miejscu rozwiniętej korony wynosi 1270 metrów i jest ona umieszczona na 110 metrze zapory. Innym przykładem jest wydłużony przelew margerytka znajdujący się na zaporze Sarno we Włoszech.[akty uprawnienia budowlane] Jest on przelewem szybowym umieszczonym na zbiorniku. Przelewy kołowe również są szeroko stosowane. Występują one głównie w przelewach szybowych. Jest on najprostszym przykładem przelewu otwartego z rozwiniętą koroną i stosunkowo niewielką zdolnością przepustową.

Powiększenie wydatku jednostkowego

Przelew lewarowy inaczej podciśnieniowy służy do powiększania wydatku jednostkowego. Koronę lewara umieszcza się na poziomie piętrzenia. Wylot natomiast znajduje się na poziomie dolnej wody. W przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku przekracza rzędną korony, to lewar zasysa się. Wtedy przepływ odbywa się przez działanie ciśnienia odpowiadającego różnicy w poziomach dolnej i górnej wody. Powoduje to, że wydatki jednostkowe lewarów są dużo większe od wydatków dla przelewów otwartych normalnych.

Umiejscowienie przelewów

W przypadku, gdy dana zapora nie przekracza od 15 do 25 metrów to w korpusie można wybudować budowlę w postaci przelewu otwartego lub zamkniętego. Wykonuje się ją z betonu. Przelewy tego rodzaju powinny być budowane poza starym korytem rzeki w miejscu doliny zalewowej. Taka sytuacja jest uzależniona od wymagań organizacji robót podczas wznoszenia zapory. Wodę prowadzi się od przelewu do starego koryta rzeki przez kanał otwarty.[uprawnienia budowlane testy]

Spust denny

W przypadku dość wysokich bloków betonowych można w nim umieszczać spusty denne. Pełnią one dwie główne funkcje. Pierwszą z nich jest odprowadzanie wody budowlanej podczas stawiania danej zapory. Drugim zadaniem jest odprowadzanie wód powodziowych oraz do opróżniania zbiornika podczas eksploatacji danej zapory. Spust umieszcza się pod przelewem i zamyka się go zasuwą lub segmentem. Najczęściej do zamknięć stosowany jest napęd olejowy.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com