fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Stosowanie pustaków betonowych w konstrukcjach ściennych niesie ze sobą wiele korzyści. Pierwszą z nich jest zmniejszenie robocizny podczas ich wykonywania. Oprócz tego są one lekkie i umożliwiają stosowanie podczas ich produkcji kruszyw miejscowych. Często wspomniane kruszywa są odpadowymi. Przykładem takiego materiały jest żużel.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Kolejną zaletą stosowania pustaków betonowych jest możliwość produkowania ich prostszych rodzajów bezpośrednio na placu budowy. Stosuje się do tego prostsze maszyny zwane pustaczarkami. Mogą być one obsługiwane nawet przez rolników podczas wznoszenia niewielkich budynków. Zazwyczaj jednak masowa produkcja betonowych pustaków odbywa się w zakładach prefabrykacji w sposób zmechanizowany na automatycznych agregatach. W maszynach tych masa betonowa jest zagęszczana przez proces wibroprasowania. Mechanizacja produkcji pustaków betonowych umożliwia uzyskiwanie cieńszych ścianek pustaków, bardziej skomplikowanych kształtów, lepszych powierzchni licowych i dokładniejszych wymiarów. Dzięki temu zmniejsza się udział robocizny oraz materiałów.[uprawnienia budowlane]

Zalety stosowania pustaków betonowych
Zalety stosowania pustaków betonowych

Podział pustaków

Cechy, które charakteryzują poszczególne odmiany pustaków są uzależnione od tworzywa betonowego, z którego są one robione. Również ich kształt ma wpływ na ich cechy wytrzymałościowe i fizyczne. Do wyrobu pustaków najczęściej stosuje się tworzywa betonowe, żużlobeton, beton z tłucznia ceglanego, trocinobeton i strużkobeton. Pustaki mogą być podzielone na trzy zasadnicze grupy niezależnie od materiału, z którego są one wykonane. Pierwszą z grup są pustaki z dużymi otworami, które przeznaczone są do zapełnienia ich materiałami izolacyjnymi.[uprawnienia budowlane testy] Takimi materiałami mogą być lekkie betony lub zasypka, która posiada właściwości izolacji termicznej. Kolejną grupą są pustaki z dużymi otworami, które wykonywane są z materiałów z dobrą izolacyjnością termiczną. Wypełnia się je betonem konstrukcyjnym. Ostatnim rodzajem są pustaki, które posiadają większą liczbę warstw pustakowych, które nie będą w późniejszym etapie zasypywane.

Charakterystyka pustaków

W przypadku pierwszej ze wspomnianych grup pustaki te posiadają dwie betonowe warstwy licowe, które są połączone ściankami poprzecznymi. Dzięki temu uzyskuje się odpowiednią sztywność konstrukcyjną i izolacyjność. Termiczność natomiast uzyskiwana jest przez materiał zasypkowy. Druga grupa pustaków jest pewnym rodzajem deskowania dla betonu konstrukcyjnego, który wylewany jest na budowie. W przypadku ostatniego rodzaju pustaków izolacyjność i termiczność ściany uzależniona jest od struktury samego pustaka. Konkretnie chodzi o układ szczelin powietrznych.[akty uprawnienia budowlane]

Pustaki betonowe

Pustaki wykonywane z betonu najczęściej mają kształt prostopadłościenny z prostokątnym obrysem przekroju poziomego. Można również spotkać się z pustakami, które mają inne przekroje od prostokątnych. Przykładowo są one zbliżone do trójkątowych, równoległoboków czy trapezów. Mogą mieć ten przekrój łamany na przykład w kształcie litery T czy Z. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest tworzenie systemów kształtek, dzięki którym można wykonać naroża, skrzyżowania ścian, węgarki czy nadproża okienne.[segregator uprawnienia budowlane]

Ściany z pustaków zasypkowych

Mury, które wykonywane są z pustaków z dużymi otworami, do których wsypywany jest materiał ciepłochronny zwykle są produkowane z użyciem bardzo sztywnych form. Stosuje się do tego specjalnie dobrane kruszywo, żeby uzyskać jak najmniejsze wartości odchyłek wymiarowych. W dalszym etapie umożliwia to układanie ich w murze bez stosowania zaprawy do wypełniania spoin poziomych oraz czasami pionowych. Przy dokładnym wykonaniu elementów ściennych oraz muru nie dochodzi do jego przewiewności. Przy równoczesnym wyeliminowaniu lub znacznym zmniejszeniu ilości zaprawy w spoinach działa korzystnie na ciepłochronność muru. Zaletą tego rodzaju pustaków jest fakt, że układanie ich na sucho zmniejsza pracochłonność. Zmniejsza to również szybkość oraz koszy związane z wykonawstwem.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com