fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zakres pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane

Z pewnością przygotowując się do egzaminu na uprawnienia budowlane dobrze jest poznać wcześniej zakres materiału, którego będzie dotyczył. Przede wszystkim należy wspomnieć, iż na ww. egzaminie obowiązuje zasada ilościowego doboru pytań. 30-35% pytań dotyczy ustawy Prawa budowlanego oraz przepisów wydanych na podstawie ustawy (nauka do uprawnień budowlanych). Wyłączone są tutaj przepisy techniczno-budowlane. Z kolei 25-30% pytań jest z zakresu przepisów techniczno-budowlanych, a 20-30% z zakresu specjalności. Kolejne 5-10% stanowią pytania z zakresu przepisów związanych. Taki sam procent pytań dotyczy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zakres pytań egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane

Ile trwa egzamin na uprawnienia budowlane?

Istotnie czas trwania egzaminu uzależniony jest od ilości pytań. Zatem na rozwiązanie testu składającego się z 90 przysługuje nam 135 minut, z kolei z 75 pytań – 115 minut. Egzamin zawierający 60 pytań trwa 90 minut. Dalej na rozwiązanie 45 pytań mamy 70 minut, a na rozwiązanie 30 pytań – 45 minut. Ważnym aspektem jest czas trwania egzaminu ustnego. Tutaj jest on zawsze taki sam bez względu na liczbę pytań (program egzamin uprawnienia 2019).

Egzamin na uprawienia budowlane – część ustna

Godnym uwagi jest fakt, że kandydat do ww. egzaminu odpowiada na pytania zawarte w wylosowanym zestawie. Co więcej, jeżeli przewodniczący na to pozwoli członkowie zespołu mogą zadawać dodatkowe pytania zdającemu, które związane są tematycznie z wylosowanymi przez niego pytaniami. Odpowiedzi są oceniane przez zespół egzaminacyjny w skali od zera do pięciu punktów. Ważnym aspektem jest możliwość skorzystania podczas egzaminu z tekstów aktów prawnych oraz polskich norm. Z pewnością dla wielu zdających jest to sporym ułatwieniem (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Egzamin ustny sprawdza bowiem umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy technicznej oraz przepisów prawnych.

Wynik egzaminu pisemnego a egzamin ustny

Oczywiście zdanie egzaminu pisemnego jest niezbędne, aby móc podejść do części ustnej. Jeżeli kandydat uzyska negatywny wynik z egzaminu pisemnego, wówczas przystąpienie do egzaminu ustnego jest po prostu niemożliwe.

Z kolei po otrzymaniu pozytywnego wyniku z egzaminu pisemnego, kandydat otrzymuje od komisji egzaminacyjnej termin egzaminu ustnego (uprawnienia budowlane – egzamin). Ważnym aspektem jest to, że wynik egzaminu pisemnego jest ważny 3 lata i w tym czasie kandydat na uprawnienia budowlane może podejść do egzaminu ustnego. Jednak powtórne podejście do egzaminu wiąże się każdorazowo z kolejnym uiszczeniem opłaty. Sesje egzaminacyjne organizowane są dwa razy do roku.

Z pewnością pozytywny wynik z egzaminów pisemnego oraz ustnego jest tym, na co czeka każdy zdający. Wówczas komisja podejmuje decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane). Istotnie umożliwiają one pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com