fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zakres obowiązków kierownika budowy

Z pewnością jednym z najważniejszych uczestników procesu budowlanego jest kierownik budowy. Istotnie może być to tylko osoba z odpowiednim wykształceniem oraz praktyką zawodową. Oczywiście kluczowe są również uprawnienia budowlane. Są one decyzją nadającą prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Istotnie kierownik budowy pełni wiele obowiązków (egzamin na uprawnienia budowlane). Bezsprzecznie najważniejszym z nich jest odpowiedzialność za przygotowanie planu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia.

Zakres obowiązków kierownika budowy

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Oczywiście kierownik budowy zwykle samodzielnie sporządza powyższy plan. Może on również zapewnić przygotowanie planu bioz przed rozpoczęciem prac przygotowawczych. Ważnym aspektem są informacje niezbędne do przygotowania planu. Za ich dostarczenie odpowiedzialny jest projektant (program z aktami na uprawnienia budowlane). Osoba na stanowisku projektanta jest kolejnym uczestnikiem procesu budowlanego. Należy pamiętać, iż musi on posiadać uprawnienia budowlane.

Rola projektanta w przygotowaniu planu bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia

Godnym uwagi jest fakt, że rola projektanta w procesie przygotowania planu jest bardzo ważna (pytania na egzamin ustny do uprawnień). Dzieje się tak, ponieważ przy sporządzaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia niezbędne jest uwzględnienie charakterystyki projektowanego obiektu. Zatem, jak już wspomniano rolą projektanta jest dostarczenie kierownikowi budowy wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

Istotnie przy sporządzaniu planu bioz należy wziąć również pod uwagę warunki prowadzenia robót (uprawnienia budowlane – egzamin). Bezsprzecznie trzeba stosować się do prawa budowlanego, które określa sytuacje wymagające sporządzenie ww. planu.

Kiedy sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest obligatoryjne?

Istotnie możemy wyróżnić dwie sytuacje, w których konieczne jest przygotowanie ww. planu. Pierwsza sytuacja związana jest z budową, przy której roboty budowlane będą trwać dłużej niż 30 dni. Poza tym jednocześnie pracochłonność robót przekroczy 500 osobodni lub na budowie będzie zatrudnionych przynajmniej 20 osób. Jeżeli przynajmniej dwa z tych czynników występują, wówczas sporządzenie planu jest konieczne (akty prawne do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Z kolei druga sytuacja związana jest z budową, na której wykonywana jest przynajmniej jedna z przedstawionych dalej robót. Pierwsza dotyczy robót stwarzających wysokie ryzyko wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi. Natomiast druga z działaniem substancji chemicznych w pobliżu linii komunikacyjnych lub linii wysokiego napięcia.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com