fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Badania dotyczące zakotwienia zbrojenia w elementach zbrojonych za pomocą siatek zgrzewanych o małych średnicach prętów badał Szabo. W próbnych elementach stosowany był jeden poprzeczny pręt kotwiący. Posiadał on zmienną średnicę i długość. Pręt podłużny natomiast posiadał stałą średnicę. Na podstawie przeprowadzonych badań autor zauważył, że przyczepność zbrojenia do betonu jest bardzo mała. W praktyce zmniejsza się ona na skutek pokrywania zbrojenia środkami antykorozyjnymi. Z tego powodu Szabo przyjął, że cała siła kotwiąca powinna być przekazywana na pręty kotwiące. Szabo założył, że wielkość siły kotwiącej jest wprost proporcjonalna do liczby poprzecznych prętów.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Zakotwienie zbrojenia w elementach zbrojonych
Zakotwienie zbrojenia w elementach zbrojonych

Badania Arendarskiego

Anderski przeprowadzał badania w Instytucie Techniki Budowlanej. Dotyczyły one problemu zakotwienia prętów podłużnych poprzez dospawane pręty poprzeczne. Elementy do badań wykonane były z betonu komórkowego odmiany 07. Posiadały one wytrzymałość w stanie powietrzno-suchym o wartości średniej 55 kg/cm2. Podobnie jak miało to miejsce w badaniach Szajflera stwierdzone zostało, że rozstaw oraz długość prętów poprzecznych nie mają wpływu na wartości siły kotwiącej.[uprawnienia budowlane]

Autoklawizacja betonów komórkowych

Proces autoklawizacji betonów komórkowych ma miejsce w temperaturze wynoszącej około 190 °C. Podczas stygnięcia na skutek różnicy w odkształcalności termicznej betonu oraz stali w płytach zbrojonych dochodzi do powstawania naprężeń własnych. Jest to zjawisko podobne jak w płytach sprężonych. Przez te naprężenia zwiększa się rysoodporność płyt.[uprawnienia budowlane testy] Oprócz tego dzięki powstawaniu strzałki odwrotnej dochodzi do zmniejszenia ugięcia płyt. W dalszych etapach na skutek skurczu, który jest związany z wysychaniem betonu oraz na skutek pełzania betonu naprężenia własne w płytach maleją. Ich pewien przyrost może nastąpić na skutek pęcznienia betonu. Naprężenia własne mają bardzo duży wpływ na ogólne warunki współpracy zbrojenia z betonem w elementach, które są autoklawizowane. Czasami naprężenia w zbrojeniu, które są wywołane przez oddziaływanie betonu mogą mieć bardzo duże wartości. Nie mają jednak one istotnego wpływu na nośność płyty na zginanie.[segregator uprawnienia budowlane] W płytach, gdzie nie występuje zbrojenie górne lub w płytach ze zbrojeniem górnym o bardzo małym przekroju w stosunku do zbrojenia dolnego mogą występować znaczne naprężenia rozciągające w betonie w górnej części płyty. Dochodzi do tego przez ściskanie zbrojenia dolnego. Naprężenia te mogą w dużym stopniu mieć wpływ na obniżenie nośności płyty na ścinanie. Wielkość tych naprężeń uzależniona jest od rodzaju stosowanego betonu oraz od technologii autoklawizacji. Oprócz tego na ich wartość wpływają również warunki późniejszego przechowywania i wysychania płyt, współczynnik sprężystości betonu oraz wymiary geometryczne i przekrój zbrojenia jaki posiadają płyty.[akty uprawnienia budowlane]

Badania płyt

Kolejnymi badaniami przeprowadzonymi w ITB były badania dotyczące płyt o przekroju 12×24 centymetry oraz długości równej 3 metry. Były one wykonywane według technologii BLB ze zbrojeniem dolnym. Badania te odbyły się kilka miesięcy po wyprodukowaniu płyt. Elementy te przechowywano w pomieszczeniach, gdzie wilgotność względna powietrza wynosiła od 85 do 40% dla temperatury powietrza 18-24°C. Po upływie około półtora roku zmierzone zostały odwrotne strzałki ugięcia płyt oraz odkształcenia strefy ściskanej i rozciąganej. Zauważono tam, że naprężenia w zbrojeniu płyt zmniejszyły się do wartości 50-100 kg/cm2.[egzamin na uprawnienia budowlane] Płyty gazobetonowe produkcji niemieckiej były badane przez Schafjlera. Badał on odkształcenie betonu oraz zbrojenia, które spowodowane były naprężeniami wewnętrznymi. W skrajnych częściach płyt naprężenia te były dużo większe od naprężeń występujących w częściach środkowych. Spowodowane jest to różnicą temperatur nagrzewania tych części płyt podczas procesu autoklawizacji.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com