fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Podział zakładów przemysłowych

Zakłady przemysłowe dzielą się z reguły na dwie grupy (uprawnienia budowlane – egzamin). Wszystko zależy przede wszystkim od ilości wody, która jest zużywana. Wyróżnia się wówczas:

a) grupę pierwszą:

– zakłady przemysłowe o niewielkim zużyciu wody na cele bezpośrednio produkcyjne i na chłodzenia maszyn i urządzeń,

b) grupę drugą:

– zakłady przemysłowe, które charakteryzują się dużym zużyciem wody, która potrzebna jest do bezpośredniej produkcji (produkcja, transport surowca i odpadków) oraz na chłodzenie maszyn czy urządzeń.

Zakłady przemysłowe
Zakłady przemysłowe

Grupa pierwsza

W skład grupy pierwszej wchodzą zakłady przemysłowe, w których nie zużywa się za dużo wody. Oznacza to, że:

– zużycie wody na jednego pracującego wynosi do 1000 l wody dziennie,

– ogólne zużycie wody na dobę mieści się w granicach od 100 do 300 m3.

W zakładach przemysłowych tego typu powstają najczęściej dwa rodzaje sieci wodociągowych (nauka do uprawnień architektonicznych). Są to:

a) sieć wodociągowa na potrzeby ogólne, która dostarcza wodę:

– do picia,

– na potrzeby pracowników,

– do utrzymania czystości,

– do chłodzenia urządzeń,

– na bezpośrednie potrzeby produkcji,

b) sieć wodociągowa przeciwpożarowa.

Istnieje również trzeci rodzaj sieci wodociągowej. Jednak wykorzystywana jest ona wyłącznie tam, gdzie część produkcji potrzebuje wody, która ma specjalną jakość (czyli np. potrzebna jest bardziej miękka woda).

Zakłady przemysłowe, które znajdują się w pierwszej grupie, z reguły są położone w miastach i osiedlach, które mają bezpośredni dostęp do wody z sieci miejskiej. W sytuacji, kiedy mają one własne źródło czerpania wody, to korzystają z niego, a woda z ujścia oczyszczana jest w jednym zespole urządzeń.

W przypadku ochrony przeciwpożarowej zakładów, zakłady przemysłowe najczęściej mają dostęp do zbiorników zapasowych. Zbiorniki te są napełniane wodą, która pochodzi z ogólnego źródła czerpania wody (programy do uprawnień architektonicznych).

Grupa 2

Zakłady przemysłowe, które traktuje się jako grupę drugą, charakteryzują się przede wszystkim tym, że zużywa się w nich dużą ilość wody. Oznacza to, że zużycie wody jest na poziomie powyżej 1000 litrów wody dziennie na jedną pracującą osobę. Z reguły w zakładach przemysłowych tego typu wykorzystuje się trzy rodzaje sieci wodociągowych. Są to sieci wodociągowe:

a) na potrzeby ogólne, które dostarczają wodę:

– do picia,

– na potrzeby pracowników,

– do utrzymania czystości,

b) na potrzeby bezpośrednio produkcyjne:

– do chłodzenia urządzeń,

– na potrzeby produkcji – woda, która służy jako surowiec bądź jest środkiem transportowym,

c) przeciwpożarowe.

Do tej grupy zakładów przemysłowych można wliczyć:

– duże walcownie i kuźnie,

– huty,

– kopalnie węgla oraz soli,

– zakłady przemysłu chemicznego,

– cementownie,

– papiernie,

– fabryki celulozy,

– fabryki włókna sztucznego,

– browary,

– fabryki drożdży,

– przetwórnie tłuszczów roślinnych,

– garbarnie,

– elektrownie i elektrociepłownie (uprawnienia architektoniczne – egzamin).

Zakłady przemysłowe drugiej grupy, które znajdują się w miastach i osiedlach, które mają centralny dostęp do wody, korzystają:

– na potrzeby ogólne – z sieci miejskiej,

– do celów produkcyjnych – z własnego, osobnego źródła czerpania wody.

W sytuacji, kiedy zakłady produkcyjne drugiej grupy korzystają z własnego źródła czerpania wody, to najczęściej mają:

– osobne urządzenia do oczyszczania wody i do utrzymywania ciśnienie w sieci – dla sieci ogólnej wodociągów,

– osobne urządzenia dla sieci przemysłowej.

Należy pamiętać też o tym, żeby zakłady przemysłowe z drugiej grupy znajdowały się przede wszystkim jak najbliżej zbiorników wód powierzchniowych, które charakteryzują się odpowiednią ilością przepływającej wody. Ponadto ta sama dotyczy niewysokiego umiejscowienia tego typu zakładów przemysłowych. Powinny się one znajdować od 5 do 10 m nad zbiornikami wód powierzchniowych (egzamin na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com