fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych

Z pewnością właściwe wypełnienie wniosku o uprawnienia budowlane oraz złożenie niezbędnych dokumentów jest bardzo ważne. Wzór wniosku jest określony w Rozporządzeniu dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Istotnie niewiele różni się od innych formalnych wniosków (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Warto jednak wiedzieć, jak prawidłowo go wypełnić. I tak w lewym górnym roku wpisuje się swoje dane osobowe, niżej nazwę i adres wybranej izby inżynierów. Poniżej znajduje się również treść wniosku, która brzmi: „Na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) składam wniosek o nadanie mi uprawnień budowlanych do projektowania/kierowania robotami budowlanymi w specjalności” .

Wzór wniosku o nadanie uprawnień

Uprawnienia bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie

Jeżeli chodzi o wybranie specjalności oraz zakresu uprawnień, to należy je wybrać na podstawie posiadanego wykształcenia oraz odbytej praktyki. Ważnym aspektem jest to, że składając wniosek musimy oświadczyć, iż wszystkie zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Co więcej, należy pamiętać o dołączeniu określonych załączników (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane). Jeżeli się tego nie zrobi, wówczas wniosek nie zostanie zaakceptowany.

Załączniki do wniosku o uprawnienia budowlane

Oczywiście składając wniosek trzeba pamiętać o niezbędnych załącznikach (egzamin na uprawnienia budowlane). Wśród wymaganych dokumentów znajdują się: Do wymaganych załączników zalicza się: odpis dyplomu inżyniera, magistra inżyniera, mistrza lub technika, życiorys orz formularz osobowy. Poza tym należy załączyć oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej i odpis uprawnień już posiadanych, jeśli takowe istnieją. Jak również: ksero uprawnień osób, które potwierdziły praktykę, suplement do dyplomu, wypis z przebiegu studiów, zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej. Załącznikami są także potwierdzenie umowy, na podstawie której odbywała się praktyka oraz dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Ważnym aspektem jest to, że wszystkie załączniki trzeba spakować do teczki formatu A4. Jeżeli mamy już komplet dokumentów, wówczas składa się je we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Termin składania wniosku różni się w zależności od izby (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu). Dlatego też warto wcześniej sprawdzić informacje na stronie internetowej wybranej izby lub do niej zadzwonić. Jeżeli spóźnimy się ze złożeniem dokumentów, wówczas do egzaminu będziemy mogli przystąpić dopiero podczas następnej sesji.

Wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych

Osoby które zrealizowały praktykę zawodową mogą podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane (program egzamin uprawnienia 2020). Aby to zrobić konieczne jest złożenie wniosku do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego. Istotnie, wzór rzeczonego wniosku widnieje w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego. Opracowywaniem wniosku zajmuje się Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

Oczywiście, aby nasz wniosek został zaakceptowany musimy pamiętać o załączeniu wskazanych dokumentów. I tak należy dołączyć formularz osobowy oraz oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej. Poza tym składa się odpis posiadanego dyplomu, który stanowi potwierdzenie naszych kwalifikacji. Można zatem dołączyć odpis dyplomu inżyniera, magistra inżyniera, mistrza lub technika (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Jeżeli nazwa kierunku widnieje w spisie zawartym w Rozporządzeniu o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie – dołączamy suplement do dyplomu albo z przebiegu studiów. Z pewnością nie można również zapomnieć o kserokopii uiszczenia opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

Dodatkowe oświadczenia

Godnym uwagi jest fakt, że osoby starające się o rozszerzenie dotychczasowych uprawnień zobligowane są do przedłożenia już posiadanych uprawnień. Poza tym izba może wymagać od kandydata zaświadczenia z uczelni potwierdzającego, że studia odbyły się zgodnie z umową zawartą między uczelnią a Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Okazuje się również, że niektóre izby wymagają od kandydata przedstawienia życiorysu zawodowego (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Poza tym możemy zostać poproszeni o kserokopię dowodu osobistego. Jak również o zaświadczenie potwierdzające przynależność opiekuna praktyki do właściwej izby samorządu zawodowego. Ponadto czasem wymaga się przedłożenia umowy lub zatrudnienia, na których podstawie realizowano praktykę zawodową.

Kopia czy oryginał?

Z pewnością najlepszy rozwiązaniem jest dokładne sprawdzenie na stronie właściwej miejscowo izby, jakich dokumentów wymaga. Istotnie, niektóre z nich wymagają, aby do dokumentów dołączyć oświadczenia o zgodności z oryginałami przedstawionych dokumentów (uprawnienia budowlane). W Kodeksie Postępowania Kwalifikacyjnego w postępowaniu administracyjnym określa się, iż dokumenty należy składać w formie oryginalnej, ale dopuszczane są również kserokopie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com