Wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych

Wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych

Z pewnością właściwe wypełnienie wniosku o uprawnienia budowlane oraz złożenie niezbędnych dokumentów jest bardzo ważne. Wzór wniosku jest określony w Rozporządzeniu dotyczącym samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Istotnie niewiele różni się od innych formalnych wniosków (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane). Warto jednak wiedzieć, jak prawidłowo go wypełnić. I tak w lewym górnym roku wpisuje się swoje dane osobowe, niżej nazwę i adres wybranej izby inżynierów. Poniżej znajduje się również treść wniosku, która brzmi: „Na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) składam wniosek o nadanie mi uprawnień budowlanych do projektowania/kierowania robotami budowlanymi w specjalności” .

Wzór wniosku o nadanie uprawnień

Uprawnienia bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie

Jeżeli chodzi o wybranie specjalności oraz zakresu uprawnień, to należy je wybrać na podstawie posiadanego wykształcenia oraz odbytej praktyki. Ważnym aspektem jest to, że składając wniosek musimy oświadczyć, iż wszystkie zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Co więcej, należy pamiętać o dołączeniu określonych załączników (szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane). Jeżeli się tego nie zrobi, wówczas wniosek nie zostanie zaakceptowany.

Załączniki do wniosku o uprawnienia budowlane

Oczywiście składając wniosek trzeba pamiętać o niezbędnych załącznikach (egzamin na uprawnienia budowlane). Wśród wymaganych dokumentów znajdują się: Do wymaganych załączników zalicza się: odpis dyplomu inżyniera, magistra inżyniera, mistrza lub technika, życiorys orz formularz osobowy. Poza tym należy załączyć oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej i odpis uprawnień już posiadanych, jeśli takowe istnieją. Jak również: ksero uprawnień osób, które potwierdziły praktykę, suplement do dyplomu, wypis z przebiegu studiów, zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej. Załącznikami są także potwierdzenie umowy, na podstawie której odbywała się praktyka oraz dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Ważnym aspektem jest to, że wszystkie załączniki trzeba spakować do teczki formatu A4. Jeżeli mamy już komplet dokumentów, wówczas składa się je we właściwej miejscowo Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Termin składania wniosku różni się w zależności od izby (więcej ciekawostek znajdziesz na naszym blogu). Dlatego też warto wcześniej sprawdzić informacje na stronie internetowej wybranej izby lub do niej zadzwonić. Jeżeli spóźnimy się ze złożeniem dokumentów, wówczas do egzaminu będziemy mogli przystąpić dopiero podczas następnej sesji.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.