fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Na wytrzymałość trocinobetonów znaczący wpływ ma mineralizowanie trocin za pomocą chlorku wapnia. Głównie można to zauważyć podczas stosowania cementów o niskich markach. W Rosji, Czechach, Słowacji oraz innych krajach można spotkać się z mineralizowanie trocin za pomocą szkła wodnego sodowego. Bukowski uważa, że taki zabieg obniża wytrzymałość trocinobetonów. Wraz z upływem czasu wytrzymałość trocinobetonu wzrasta. Po upłynięciu 4 lat według Kunnosa wytrzymałość wzrasta o 1,4-1,6 razy porównując ją do wytrzymałości R90. W przypadku R28 dla trocinobetonów wytrzymałość ta wynosi zaledwie 0,5 wartości R90.[akty uprawnienia budowlane] Według Bukowskiego wytrzymałość trocinobetonu rośnie wraz z upływem czasu. Może jednak w niektórych przypadkach dojść do spadku wytrzymałości wraz z wiekiem. W Polsce jako miarodajną wytrzymałość traktuje się R28, którą oznacza się na walcach o średnicy 8 centymetrów.

Wytrzymałość trocinobetonów
Wytrzymałość trocinobetonów

Wilgotność trocinobetonów

Wilgotność trocinobetonów ma negatywny wpływ na wytrzymałość dojrzałych trocinobetonów, ponieważ obniża jej wartość. Spadek ten może wynieść aż 30%. Głównie można to zaobserwować w trocinobetonach o niskim ciężarze objętościowym.

Wytrzymałość trocinobetonów

Wytrzymałość na zginanie jaką charakteryzują się trocinobetony jest duża. Stosunek Rg do Rw wynosi około 0,5-1. Średnio przyjmuje się, że wynosi ona 0,65. Struktura wewnętrzna porowata trocinobetonów oraz ich wodochłonność sprawia, że trocinobetony charakteryzują się bardzo dużą nasiąkliwością. Wynosi ona od 40 do 80%. Wartość ta wzrasta wraz ze spadkiem ciężaru objętościowego, natomiast maleje ona w miarę wzrastania udziału dodatków mineralnych. Nasiąkliwość trocinobetonów można zmniejszyć poprzez stosowanie chlorku wapnia jako mineralizatora trocin.[uprawnienia budowlane testy]

Higroskopijność

Higroskopijność dla trocinobetonów jest bardzo duża. Jest ona uzależniona od sposobu mineralizowania trocin. Waha się ona w granicach 15-27%. Chlorek wapnia może podwyższać wartość higroskopijności trocinobetonów. Dla stanu powietrzno-suchego przyjmuje się, że wilgotność trocinobetonów wynosi od 8 do 15%. Według Kunnosa higroskopijność dla betonu wynosi 5%. Dane te nie mają jednak potwierdzenia w innych publikacjach.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Skurcz trocinobetonów

W trocinobetonach skurcz, tak jak w innych betonach z wypełniaczami organicznymi jest bardzo duży.  Wartość całkowitego skurczu od momentu uformowania się elementu do momentu całkowitego dojrzewania wynosi około 6%. Według Bukowskiego dla krańcowych przypadków wartość ta może osiągać nawet 12%. Kunnos mówi, że wartość skurczu trocinobetonów może wynosić od 3 do 5%. Według Chariusa wynosi ona jedynie 0,85%.[segregator uprawnienia budowlane] Chefdeville zajmował się porównywaniem skurczu trocinobetonów oraz zaczynu cementowego. Z jego obserwacji wyniknęło, że wartości cyfrowe skurczu dla zaczynu cementowego po upłynięciu 21 dni są większe niż w przypadku skurczu trocinobetonu. Obserwacje te budzą bardzo duże zastrzeżenia dotyczące tego, że trocinobeton wykazuje duże zmiany długości w dalszych okresach dojrzewania. Na zmniejszenie się wielkości skurczu wpływ mają między innymi dodatki wypełniaczy naturalnych. Wielkość skurczu można również obniżyć poprzez odsianie ziarn trocin, których średnica jest mniejsza niż 1 milimetr. Również zwiększenie ilości cementu w mieszaninie oraz mineralizacja trocin za pomocą cementu mają wpływ na zmniejszenie się wielkości skurczu.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Współczynnik sprężystości

Współczynnik sprężystości dla trocinobetonów jest niewielki. Waha się on w szerokich granicach. Może wynosić od kilku tysięcy dla lekkich trocinobetonów oraz do około 20000 kg/cm w przypadku betonów ciężkich. Wielkość tego współczynnika jest uzależniona głównie od stosunki mieszanki piasek: trociny.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com