fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Płyty betonowe w konstrukcjach wodnych powinny mieć zazwyczaj z góry narzucone wymiary. Ich wartości poziome dla płyt wykonywanych na miejscu powinny wahać się między 0,5×0,5 metra a 5×5 metra. Grubość ustala się między 20 a 23 cm, z tym że czasami może osiągać do metra.[egzamin na uprawnienia budowlane] W przypadku bloków, które wykonuje się jako prefabrykaty wymiary uzależnione są od sposobu ich układania oraz udźwigu jaki posiadają urządzenia transportowe. Co do ciężaru nie powinien on przekraczać 300-500 kg. Podczas procesu układania płyt należy pamiętać o unikaniu spoin, które są długie i pionowe i biegną zgodnie z kierunkiem wody.[uprawnienia budowlane]

Wymiary płyt betonowych
Wymiary płyt betonowych

Umocnienie podłoża

Bloki betonowe służą do umacniania podłoża. Następnie po ich zastosowaniu układa się materace faszynowe. Głównie stosuje się umocnienia wykonane z sześciokątów foremnych. W takim przypadku żadna z krawędzi nie jest zgodna z kierunkiem ruchu wody lub jedynie krótkie krawędzie, które są dzielone przez dwa razy większą długość bloku. Bloki układa się szczelnie jako bruk na podsypce. Takie rozwiązanie bardzo dobrze sprawdza się świetnie przeciw erozyjnemu działaniu wody. Najlepiej sprawdzają się do tego, gdy mają górną powierzchnię o kształcie wypukłej czaszy. Wykonuje się ją z betonu inkrustowanego przy wykorzystaniu kruszywa bazaltowego.  

Zakończenie bruku betonowego i płyt

Bruku betonowego oraz płyt w swoich zakończeniach nie powinno się ściśle „ucinać” w kierunku prostopadłym do płynącej wody. Lepiej wykonać jest linię falistą lub ewentualnie łamaną. W tym przypadku w miejscach przyczółków oraz przedłużenia filarów przedłuża się długość umocnienia, aby była większa niż w miejscach osi przęseł. Bardzo ważne jest wydłużanie umocnienia w miejscu filara działowego. Robi się to w przypadku, gdy jaz graniczy bezpośrednio z siłownią wodną.[uprawnienia budowlane testy]

Odskocznia hydrauliczna

Od niedawna została stworzona nowa koncepcja związana z konstrukcjami bez wypadu służącego do rozpraszania energii oraz bez umocnień dna. Nosi ona nazwę odskoczni hydraulicznej. Odrzuca się w niej strumień wody daleko od danej konstrukcji poprzez profil przelewu. Profil ten musi być zbliżony do profilu jaki ma skocznia narciarska. Stosuje się ją głównie w zaporach. Dla jazów znajduje zastosowanie jedynie przy bardzo dużych wysokościach piętrzenia oraz dla podłoży skalistych. Są to warunki raczej rzadko spotykane.[segregator uprawnienia budowlane]

Zapory ciężkie

Zapory ciężkie są zaporami masywnymi, które wykonuje się z betonu. Ich kształt zbliżony jest w przekroju poprzecznym do trójkąta. W takie zaporze ściana odwodna powinna być pionowa lub ewentualnie lekko pochylona. Kąt wierzchołkowy tego trójkąta w stosunku do poziomego zwierciadła wody spiętrzonej powinien wynosić od 45 stopni. Jeśli chodzi o wymiary poprzeczne tego przekroju dobiera się je przy założeniu kąta wierzchołkowego tak, by ciężar zapory by wystarczający do wywarcia siły tarcia.[akty uprawnienia budowlane] Siła ta ma występować w płaszczyźnie podstawy danej zapory i ma równoważyć obciążenia zewnętrzne wywołane poprzez poziome parcie hydrostatyczne. Do odpowiedniej eksploatacji tego typu zapory niezbędne są dodatkowe urządzenia. Sama zapora składa się z dwóch części. Jedna z nich zwana jest głuchą, a druga przelewową.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com