fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wymagania względem inspektora nadzoru inwestorskiego

Oczywiście inspektorem nadzoru mogą być wyłącznie fachowcy posiadający uprawnienia budowlane. Uprawnienia są nadawane przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa lub architektów. Mogą ubiegać się o nie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie oraz praktykę zawodową. Poza tym konieczny jest pozytywny wynik z egzaminu państwowego na uprawnienia budowlane (dowiedź się więcej na temat uprawnień budowlanych). Należy również pamiętać o konieczności przynależenia do samorządu zawodowego oraz posiadaniu odpowiedniego ubezpieczenia OC.

Wymagania względem inspektora nadzoru inwestorskiego

Jak można zweryfikować, czy ktoś posiada uprawnienia budowlane?

Godnym uwagi jest fakt, że w łatwy sposób można sprawdzić, czy dana osoba posiada uprawnienia budowlane. Można to zweryfikować na stronach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (nauka do uprawnień budowlanych). I tak inspektor musi być wpisany na listę członków właściwej izby okręgowej inżynierów budownictwa. Z pewnością warto sprawdzić, czy widnieje tam inspektor, którego chcemy zatrudnić, ponieważ pełni on wiele bardzo ważnych funkcji.

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Istotnie do jednego z najważniejszych obowiązków inspektora należy udzielanie wsparcia inwestorowi w czasie budowy. W jego gestii leży czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem prac. Musi także zapobiegać i eliminować ewentualne nadużycia. Trzeba pamiętać, że działania inspektora mają na celu pilnowanie interesów inwestora. Zatem powinien on na bieżąco sprawdzać jakość używanych materiałów (program na uprawnienia budowlane). Jak również pilnować, aby wykonywane prace były zgodne z dokumentacją, założeniami projektowymi, budżetem oraz zaplanowanym harmonogramem. Oczywiście ważne jest także to, aby uczestniczył w częściowych odbiorach,. Jest to istotne przede wszystkim w przypadku prac, które ulegają zakryciu, czyli różnego rodzaju instalacji, urządzeń technicznych raz przewodów kominowych. Istotnie inspektor uczestniczy też w końcowym odbiorze budynku. Co więcej, inspektor może dokonywać rozliczenia umów.

Kompetencje inspektora nadzoru budowlanego

Z pewnością należy pamiętać, że inspektor nie ma prawa, aby wydawać polecenia kierownikowi budowy. Przede wszystkim jest to ważne wówczas, gdy inwestycję realizuje wykonawca zapewniający we własnym zakresie kierownika budowy.

Ważnym aspektem jest możliwość sprawowania przez inspektora kontroli nad rozliczeniami z poszczególnymi wykonawcami robót budowlanych. Inspektor obejmuje obowiązki na podstawie umowy z inwestorem (program do egzaminu na uprawnienia na komputer). Inwestor musi tę informację zgłosić w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com