fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Istnieją sytuację w których wykonywanie robót betonowych nie jest takie proste z powodu dodatkowych oraz większych wymagań wytrzymałościowych. Takie sytuacje wynikają z powodu oczekiwanej przez naszej szczelności danej budowli oraz odporności na filtrację oraz agresję wody. Oprócz tego dodatkowe wymagania mogą być powodowane poprzez wytrzymałość na rozciąganie betonu.[uprawnienia budowlane] Na skutek działających masywów betonowych na powierzchniach zewnętrznych. Zjawiska te powstają przez działanie zjawisk termicznych, które zachodzą wewnątrz konstrukcji. Należy wspomnieć, że między wartościami rzeczywistej wytrzymałości betonu a naprężeniami relacje są bardzo wysokie. Powoduje to, że obliczenia nie muszą być zbyt dokładne. Jedynie w przypadku konstrukcji lekkich oraz ażurowych muszą być one dokładniejsze.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Wymagania robót betonowych

Określanie wytrzymałości szwu fundamentowego

Biorąc pod uwagę wszystkie siły oraz obciążenia możemy zauważyć, że największe naprężenia występujące w betonu zlokalizowane są w fundamentach. W zależności od położenia danej budowli różni się ich wytrzymałość. Przykładowo dla konstrukcji umiejscowionych na skałach o wytrzymałości przewyższającą wytrzymałość betonu warunki statyczne dla szwu fundamentowego są określane na podstawie wytrzymałości użytego betonu. Inaczej wygląda sytuacja dla umiejscowienia danej budowli na skałach średniej jakości. W tym przypadku dopuszczalne naprężenia nie są związane z jakością betonu. Wynikają one z tego jakie własności ma podłoże, co łączy się z tym na jakiej głębokości występują fundamenty.[uprawnienia budowlane testy]

Budowa jazu

Jazy mogą występować w różnych formach. Ich najprostszą formą są te, w których nie występują zamknięcia. Składa się on z korpusu oraz płyty, która tworzy urządzenie służące do rozpraszania energii. Jest ono zazwyczaj poziome lub ewentualnie trochę odchylone od poziomu. W samym korpusie możemy wyróżnić odwodną ścianę piętrzącą, koronę jazu oraz ścianę odpowietrzną. Sam fundament powinien być płaski, poziomy lub ewentualnie lekko pochylony w stronę występowania górnej wody. Czasami jest on dodatkowo zaopatrzony w ząb. Często w konstrukcji jazu możemy zauważyć szczelinę dylatacyjną. Służy ona rozdzieleniu korpusu od pływy wypadowej. Należy zadbać o bardzo dużą szczelność tej szczeliny. Samo zagłębienie zakończone jest progiem dolnym występującym od strony dna danej rzeki.[akty uprawnienia budowlane]

Specjalne zabiegu w budowie jazu

Gdy chcemy zapobiec filtrowaniu wody pod danym jazem należy umieścić dwie ścianki szczelne, dolną oraz górną. Czasami dopuszcza się zastosowanie tylko jednej z nich, zazwyczaj jest to wtedy ta występująca w miejscu górnej wody. Tego zabiegu nie można stosować w przypadku jazów występujących na skalistym podłożu. Kolejnym nietypowym zabiegiem jest budowanie na dnie rzeki fartucha iłowego. Służy on wydłużania drogi procesu filtrowania. Inne zabiegi służą niwelowaniu zjawisk sufozyjnych. Znajdują się one niżej niż próg dolny i ma formę drenażu kamiennego. Łączy się go z filtrem odwrotnym.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Wymagania konstrukcyjne dla jazu

Jeśli do czynienia mamy z jazem bez zamknięć to musi mieć on zakończenie w formie przyczółek. Umieszcza się je wyżej niż najwyższy możliwy poziom wody górnej o około 0,5 do 1 metra. Jazy o długości większej od 15 metrów muszą mieć szczelnymi dylatacyjne rozstawione do 8 do 15 metrów. Jeśli chodzi o dobieranie miejsca korony oraz światła danego jazu trzeba zadbać o parę rzeczy. Pierwszą z nich jest umiejscowienie go tak, by podczas przepływu wielkiej wody nadpiętrzenia znajdujące się ponad poziomem korony nie było większe od założonej wysokości. Taką wysokość wyznaczamy ze względu na warunki topograficzne oraz stan danej doliny rzecznej.[segregator uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com