fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Istotne jest tutaj posiadanie odpowiedniego wykształcenia kierunkowego (program na uprawnienia budowlane). Specjalność budowlaną architektoniczną do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń uzyskają absolwenci studiów magisterskich architektury lub architektury i urbanistyki. Aby przystąpić do egzaminu należy odbyć roczną praktykę w biurze projektowym lub 1,5 roczną na placu budowy.

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń – wymagania

Absolwenci studiów magisterskich architektury lub architektury i urbanistyki mogą starać się o ww. uprawnienia. Konieczne jest również odbycie rocznej praktyki na budowie i rocznej przy sporządzaniu projektów. Uprawnienia w tej specjalności do kierowania robotami bez ograniczeń dedykowane są absolwentom studiów II stopnia architektury lub architektury i urbanistyki. Muszą mieć oni także odbytą 1,5 roczną praktykę na budowie.

Co istotne, mogą zdobyć je także ci, którzy ukończyli studia I stopnia architektury lub architektury i urbanistyki. Wymogiem jest posiadanie trzyletniej praktyki na budowie (programy do uprawnień budowlanych).

Kto może przystąpić do egzaminu na uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń?

Do ww. egzaminu mogą podejść absolwenci studiów I i II stopnia architektury lub architektury i urbanistyki (dowiedź się więcej na temat uprawnień budowlanych). Muszą posiadać oni jednocześnie roczną praktykę przy projektach i 1.5 roczną na budowie. O uprawnienia mogą starać się także absolwenci studiów magisterskich na kierunku budownictwo, które zrealizowały 1,5 roczną praktykę na budowie i przy projektach.

Kwestie związane z uprawnieniami

Absolwenci studiów I stopnia architektury lub architektury i urbanistyki mogą korzystać z uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie. To samo dotyczy studentów studiów II stopnia na kierunku budownictwo jeżeli odbyli roczne praktyki na budowie lub przy projektach (program z aktami na uprawnienia budowlane).

Specjalność architektoniczną do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym mogą uzyskać absolwenci studiów magisterskich na kierunku budownictwa. Dotyczy to również studentów studiów I stopnia architektury lub architektury i urbanistyki po odbyciu 1,5 praktyki na budowie. Absolwenci studiów I stopnia budownictwa muszą ponadto posiadać 3-letnią praktykę. Osoby z tytułem technika zobowiązane są odbyć najpierw 4-letnią praktykę na budowie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com