fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Umacnianie skarp wykopów i nasypów

Po przeprowadzeniu prac ziemnych w surowym wykończeniu skarpy ziemne wygładza się poprzez obcięcie wystających płaszczyzn. Nie wolno nadsypywać skarp. Kształtowanie skarp bywa niezwykle pracochłonne oraz ciężkie do wykonania. (uprawnienia budowlane kontakt) W przypadku niedużych płaszczyzn kształtowanie da się przeprowadzić ręcznie przy skorzystaniu z łopat kierowanych po wzornikach. Przy wielkich płaszczyznach skarp kształtowanie ich zachodzi mechanicznie, używając koparek i spycharek. Skarpy są poddane na demolizujące skutki wody opadowej, płynącej i wiatru, więc potrzebują dodatkowej ochrony. Do zwykle używanych metod chronienia i wzmocnienia skarp wlicza się sianie trawy i kwiatów, brukowanie i używanie narzutów kamiennych. (uprawnienia budowlane 2021)

Wykopy oraz nasypy
Wykopy oraz nasypy

Wybór dobrej metody

Wybranie dobrej metody uchronienia skarp skupia się na kilku wartościach. Szacując, da się przyjąć, że niektóre metody warto stosować w takich celach:

-sianie trawy to najłatwiejszy, ale do tego najmniej sprawdzający się środek chroniący, można tego używać na małych powierzchniach i łagodnym odchyleniu,

-darniowanie na plask całe, w przypadku odchylenia skarp : 1 do 1:1.5,

-darniowanie na rąb, w przypadku odchylenia skarp 1:1, (uprawnienia budowlane program)

-darniowanie na płask w kratę, w tym samym czasie z posianiem trawy na płaszczyźnie skarp wśród warstwy darniny,

-płotki wiklinowe, aby uchronić skarpy w szybko wietrzących się ziemiach,

-brukowanie skarp czy używanie okładziny z kafelek betonowych, aby uchronić skarpy o odchyleniu 1:1 czy mocniej pochylonym i skarp, jakie mogą być poddane działaniu silnie płynącej wody,

-wzmacnianie skarp faszyną, aby uchronić ich przed płynącą wodą,

-narzuty kamienne czy z bloków betonowych, aby uchronić części pod wodą i dla uchronienia ich przed szkodami  wyrządzonymi przez wodę,

-mury okładzinowe, aby ochronić skarpy o bardzo dużym pochyleniu i skarp w ziemiach niemocno solidnych na działanie wody płaszczyznowej. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Sposób boczny

Sposób boczny skupia się na bocznym rozładowaniu transportowanych mas ziemi od razu na całą rosłość robionego nasypu. Ma ona użytek w przypadku ekspandowania nasypów już widniejących i przy przeprowadzaniu nasypów na zboczach i w odstępach odcinkowych. Do minusów tego sposobu da się wliczyć nierówne osiadanie nasypu poprzez komplikacje jego częściowego zagęszczenia i prawdopodobieństwo zrobienia się osuwisk poprzez pojawiania się w bryle nasypu nierównych warstw ziemi. Przez to, że w przypadku faktycznego przymusu używania tego sposobu warto robić jedynie nasypy małe i tylko z ziem o niedużym współczynniku spulchnienia, głównie ziemie żwirowe oraz piaszczyste. (segregator egzamin ustny uprawnienia)

Sposób czołowy

Sposób czołowy skupia się na tworzeniu różnych rzędów pochyłych w całym przekroju poprzecznym nasypu na całą jego wysokość czy jedynie w przypadku rosłych nasypów początkowych do rzędnej mniejszej od I-2m od rzędnej planowanej. (program egzaminu na uprawnienia) W tej ostatniej sytuacji, górne części jakich nie ma dosypuje się w rzędach poziomych po jakichś trzech miesiącach, w tym samym czasie je zagęszczając. Sposób czołowy używany jest zwykle podczas konstrukcji niedługich nasypów, przykładowo blisko obiektów mostowych i wiaduktów, w sytuacji przechodzenia przed wąskie doliny o niebezpiecznych skarpach. Minusem tego sposobu, jest skomplikowane zagęszczenie niższych części nasypu, przez co potrafi pojawić się nierówne osiadanie.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com