fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Różnica w wykonaniu szczelin nawierzchni dwuwarstwowych w stosunku do jednowarstwowych polega na dwuetapowości wykonania (program z aktami na uprawnienia budowlane). Pierwszy etap polega na tym, że w dolnej warstwie betonu, na całej jej grubości układa się przekładkę. Z kolei w drugim etapie postępuje się w sposób, który zależy od sposobu wykonania. Podczas najprostszego sposobu wykonania zmieniają się etapy w porównaniu z wykonywaniem szczelin w nawierzchniach jednowarstwowych.

Podobna sytuacja ma miejsce podczas wykonywania szczelin metodą Wielanda. Wówczas w dolnej warstwie betonu umieszcza się przekładkę (deskę) na całą jej grubość. Następnie na deskę zakłada się wkładkę Wielanda (po zagęszczeniu betonu). Dalej postępuje się taj samo, jak w przypadku wykonywania tą metodą szczelin w nawierzchniach jednowarstwowych.

Inny sposób wykonania szczelin polega na tym, że w dolnej warstwie układa się deskę jako przekładkę na całą grubość, a po zagęszczeniu masy betonowej układa się i zagęszcza masę betonową górnej warstwy bez jakichkolwiek przekładek. Następnie w górnej warstwie na całej grubości nacina się beton w stanie świeżym lub stwardniałym używając do tego celu odpowiednich maszyn.

Wykonywanie szczelin w nawierzchniach dwuwarstwowych
Wykonywanie szczelin w nawierzchniach dwuwarstwowych

Sposoby wykonywania szczelin kontrakcyjnych

Z tego względu, że szczeliny kontrakcyjne mają mniejsze zadania niż szczeliny dylatacyjne, to ich wykonanie jest również uproszczone w porównaniu do szczelin dylatacyjnych.

Najłatwiejszym sposobem wykonania szczelin skurczowych jest ułożenie na podłożu (w miejscu przewidzianym na szczelinę) drewnianej listwy trapezowej. Kolejnym krokiem jest wykonanie  w górnej części nawierzchni szczeliny. Najlepiej jest to wykonać jednym ze sposobów, które wykorzystuje się przy szczelinach dylatacyjnych (nauka do uprawnień architektonicznych).

Na skutek osłabienia przekroju betonu poprzez szczelinę w górnej części (warstwie) i listwę w warstwie dolnej płyta pęka przy spadkach temperatury na linii szczelina-listwa.

W zastępstwie za trapezowe listwy drewniane można stosować beleczki betonowe, które:

– mają taki sam przekrój z chudego drobnoziarnistego betonu,

– są odizolowane od betonu nawierzchni np. cienką warstwą bitumu.

Szczeliny stykowe

Najprostsza szczelina stykowa to szczelina podłużna w połowie szerokości jezdni. Kiedy wykona się połowę nawierzchni, to pionową ścianę płyty powleka się wzdłuż osi cienką warstwą asfaltu bądź emulsji asfaltowej. Kolejnym krokiem jest wykonanie drugiej połowy nawierzchni. Polega to na wybetonowaniu jej w sposób bezpośredni przy poprzednio wykonanej połowie nawierzchni.  

Drugim sposobem, kiedy stosuje się szczeliny stykowe są poprzeczne szczeliny robocze. Ich zadaniem jest zamykanie dziennego odcinka robót bądź rozgraniczenie przerw roboczych w ciągu dnia (uprawnienia architektoniczne – egzamin). Poprzeczną szczelinę stykową wykonuje się poprzez:

– powleczenie bitumem pionowej ściany płyty wykończonej w ubiegłym dniu lub przed przerwą w robocie,

– dobetonowanie płyty dalszego odcinka nawierzchni,

– wykonanie szczeliny w górnej części płyty.

W szczelinach poprzecznych możliwe jest wykonanie zazębienia poprzez betonowanie co drugiej płyty. Podczas tego sposobu budowania nawierzchni w łatwy sposób wykonuje się szczeliny zazębione. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że taki sposób wykonywania szczelin zazębionych można stosować przy:

– ręcznym zagęszczaniu masy betonowej,

– użyciu lekkich wibratorów.

Podczas betonowania na połowie szerokości nawierzchni wykonanie zazębienia w szczelinie podłużnej nie jest trudne. Polega to na tym, że w osi nawierzchni układa się prowadnicę, która ma przyspawaną listwę w kształcie kątownika. Dzięki temu, po wykonaniu połowy nawierzchni, w osi drogi powstaje wpust. Z kolei w dobetonowanej drugiej połowie nawierzchni powstaje pióro.

Aby nie doszło do połączenia się obu połówek nawierzchni, ściana szczeliny powinna być pokryta cienką warstwą bitumu. Podczas budowy nawierzchni betonowej na całej szerokości zazębienie płyt można wykonać przy wykorzystaniu specjalnie uformowanych blach stalowych. Mają one kształt pióra i wpustu (egzamin na uprawnienia architektoniczne).

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com