fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wykonywanie obiektów

Wraz z rozpoczęciem produkcji na dużą skalę oraz zastosowania wielkowymiarowych prefabrykatów pojawiła się możliwość wprowadzenia nowoczesnych typów budownictwa. Jest to tzw. budownictwo polegające na metodach uprzemysłowionych podczas wznoszenia budynków (uprawnienia budowlane 2021).Polega ona na stosowaniu kompleksowej mechanizacji podczas całego procesu realizowania budowy. Stosuje się tu równomierną pracę przy produkcji i montażu prefabrykatów na placu budowy. Kompleksowa mechanizacja w uprzemysłowionym budownictwie obejmuje robocze zasadnicze procesy w wytwórni, podczas transportu oraz podczas montażu.

Wykonywanie obiektów
Wykonywanie obiektów

Trzy zespoły maszyn i mechanicznych urządzeń

Podczas kompleksowego zmechanizowania procesów budowlanych stosuje się trzy zespoły maszyn i mechanicznych urządzeń (program na uprawnienia budowlane). Są to maszyny służące do produkcji w wytwórni prefabrykatów, urządzenia oraz maszyny mające na celu transport prefabrykatów na plac budowy z wytwórni. Można wyróżnić tu także maszyny i urządzenia do montowania oraz wykończenia prac na budowie. Podczas kompleksowej mechanizacji każdą z maszyn maksymalnie wykorzystuje się. W uprzemysłowionym rodzaju budownictwa stosuje się mechaniczne urządzenia oraz maszyny, które specjalnie produkuje się do tego celu. Czasami wybiera się je tak, żeby razem stworzyły zharmonizowany kompleks maszynowy. Największy stopień mechanizacji osiąga budownictwo z wielkoprzestrzennych elementów, gdzie produkcja danych zespołów obiektu odpowiada przemysłowej taśmowej produkcji przedmiotów oraz skomplikowanych urządzeń. W związku z tym metodę budowy tego rodzaju obiektów mieszkalnych nazywa się metodą przemysłową budowy mieszkalnych domów.

Metody przemysłowe stosowane przy mieszkalnych budynkach

Mieszkalnymi budynkami powstającymi przy zastosowaniu metody przemysłowej są niekiedy wielkopłytowe budynki. Projektuje się tak, aby podczas ich budowy stosowany był wysoki poziom mechanizacji. Dotyczy to nie tylko produkcji prefabrykatów, ale także ich montażu i całego przebiegu prac na budowie, łącznie z pracami przygotowawczymi i wykończeniowymi (program przygotowujący do uprawnień budowlanych).

Brak harmonizacji

Budynki powstałe w początkowym etapie rozwoju uprzemysłowionych metod w prefabrykowanym budownictwie, gdzie wszystkie prace związane z wyprodukowaniem elementów, transportem oraz montażem i wykończeniem nie były względem siebie zharmonizowane, nie zaliczają się do realizowanych przemysłową metodą. Można tu tylko powiedzieć o uprzemysłowionych metodach związanych z produkcją, podczas transportu oraz montażu. Wielkoblokowe elementy stosuje się przede wszystkim przy wykonaniu ścian w poprzecznym i podłużnym układzie oraz do wykonania piwnicznych ścian i fundamentów (akty zgodnie z wykazem Izby Inżynierów). Kształt i wielkość bloków różnią się w zależności od zastosowanych do nich materiałów, konstrukcyjnego układu budynku oraz od przyjętych podziałów ścian na danej kondygnacji.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com