fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Najbardziej dokładnym sposobem określania wydajności dla seryjnych kruszarek różnego rodzaju jest przeprowadzanie ilościowo-jakościowych prób kruszenia materiały, który ma zostać rozdrobniony. Przeprowadza się je w warunkach, które są zbliżone do projektowanych. Dane związane z wydajnością kruszarek, które możemy znaleźć w katalogach zazwyczaj mówią o rozdrabnianiu suchego, średnio twardego wapienia, które odbywa się z jednostajnym dopływem materiału w ilości, która odpowiada całej wydajności kruszarki.[segregator uprawnienia budowlane] W przypadku, gdy chcemy teoretycznie ustalić wydajność kruszarki szczękowej to powinnyśmy obliczyć ilość kruszywa, które opuszcza komorę kruszenia kruszarki podczas wykonywania jednego obrotu przez wał mimośrodowy.

Wydajność kruszarek
Wydajność kruszarek

Przesiewacze

Przesiewacze są urządzeniami służące do klasyfikacji sitowej, czyli do rozdzielania ziarn według ich wielkości. Są one podstawowymi maszynami służącymi do produkowania kruszywa budowlanego. Przesiewacze mają duże wymiary. Z tego powodu coraz częściej zastępuje się je obecnie za pomocą przesiewaczy rusztowych wibracyjnych.[akty uprawnienia budowlane] W przypadku mniejszych zakładów produkcji kruszyw stosuje się również przesiewacze bębnowe zwane również walcowymi. Z przesiewaczy płaskich ruchomych najczęściej stosowane są przesiewacze szybko drgające. Te urządzenia charakteryzują się dużą częstością drgań oraz małą amplitudą. Przesiewacze płaskie szybko drgające są stosowane do przesiewania kruszywa na klasy ziarnowe, które zawierają się w granicach od 1 do 80 milimetrów. Jako podstawowe parametry technologiczne przesiewaczy wyróżniamy rodzaj oraz układ sit i skuteczność, czyli dokładność procesu przesiewania.[uprawnienia budowlane testy]

Rodzaje sit

Do klasyfikowania kruszyw stosowane są różne rodzaje sit. Po pierwsze spotykamy się z sitami plecionymi wykonywanymi z drutów posiadających otwory kwadratowe. Drugim rodzajem są sita blaszane perforowane, które posiadają okrągłe otwory. Czasami w wyjątkowych sytuacjach można spotkać się również, że posiadają one otwory kwadratowe. W ostatnim czasie wprowadzane są również sita wykonywane z twardej gumy. Prześwit sita, czyli stosunek sumy powierzchni wszystkich otworów do powierzchni jaką posiada całe sito jest określane poprzez grubość drutów w sitach tkanych lub odstępów występujących pomiędzy otworami w przypadku sit blaszanych.[egzamin na uprawnienia budowlane] Prześwit sita waha się w granicach od 0,15 do 0,85. Trzeba mieć na uwadze, że im prześwit jest większy tym wzrasta dokładność procesu przesiewania. Natomiast, gdy prześwit jest mniejszy to wzrasta trwałość wykorzystywanego sita.

Kamień łamany

Na skutek eksploatacji kamieniołomów otrzymywany jest kamień łamany, który stanowi produkt przejściowy podczas produkcji kruszywa łamanego. Możemy wyróżnić różne sposoby przeróbki tego kamienia na kruszywo łamane. Są one uzależnione od właściwości fizycznych jakimi charakteryzują się skały macierzyste oraz od rodzaju otrzymywanych na skutek procesów przeróbczych kruszyw łamanych. Operacja ta opiera się na dzieleniu brył skalnych na mniejsze części, czyli ziarna.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane] Odbywa się to poprzez miejscowe niszczenie spójności międzycząsteczkowej na skutek działania sił zewnętrznych. Skuteczność oraz praca rozdrabniania uzależniona jest głównie od stopnia niejednorodności wewnętrznej budowy materiału, który jest rozdrabniany. W mniejszym stopniu zależy od twardości jaką posiadają poszczególne minerały, które wchodzą w skład materiału. W przypadku minerałów krystalicznych ważna jest również ich łupliwość. Podczas procesu rozdrabniania wykorzystywane są takie sposoby działania jak zgniatanie, ścieranie, ścinanie, uderzanie oraz zginanie. Można stwierdzić, że proces rozdrabniania jest najkosztowniejszą oraz najbardziej pracochłonną operacją produkcyjną.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com