fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wybór odpowiedniej suwnicy

Na terenie prawie każdego produkcyjnego zakładu, w magazynach czy w laboratoriach występują potrzeby związane z przenoszeniem i przemieszczaniem ładunków. Kiedy jest to sporadyczne działanie, najbardziej wydajnym i ekonomicznym rozwiązaniem jest wynajęcie mobilnego dźwigowego urządzenia albo wykorzystanie do tego celu widłowego wózka. W innym wypadku trzeba zastanowić się nad suwnicą bądź innym dźwignicowym urządzeniem. Najczęściej spotyka się na produkcyjnych halach natorowe suwnice. Dają one możliwość przenoszenia ładunków na całej hali. Kiedy mamy na uwadze wielonawową halę, w tym wypadku koniecznie należy dokonać zakupu suwnicy do każdej z tych naw. Kluczowe jest tu to, że konstrukcja, jaką ma hala przystosowana jest do przenoszenia obciążeń ze suwnicy. Oznacza to, że można przymocować do niej podtorze suwnicowe, czyli podsuwnicowe belki z jezdnymi szynami. W przypadku lekkiej hali, gdzie nie zostały przewidziane obciążenia konstrukcji od suwnicy, dobrym rozwiązaniem będzie samonośne podtorze, jakie mocuje się do betonowego podłoża. uprawnienia budowlane segregator

Wybór odpowiedniej suwnicy
Wybór odpowiedniej suwnicy

Suwnice przy produkcyjnych stanowiskach

Mając na uwadze obsługę produkcyjnych gniazd, w tym wypadku stosuje się różnorodne rozwiązania. Zależą one od masy elementów, które mają być przenoszone, od powierzchni produkcyjnego stanowiska, jak i od technicznych możliwości zabudowy. Jednym z takich rozwiązań jest natorowa suwnica, której udźwig wynosi do 10 ton. Ma ona rozpiętość od kilku do nawet kilkunastu metrów i samonośną wsporczą konstrukcję, jaka zamocowana jest do fundamentów albo betonowej posadzki. Do zalet takiego rozwiązania zalicza się możliwość przenoszenia ładunków w całym obszarze gniazda. Jednak nie jest to rozwiązanie wolne od wad. Wadą jest tu duży koszt związany ze wsporczą konstrukcją. egzamin na uprawnienia budowlane

Podwieszane suwnice

Kiedy na hali produkcyjnej nie istnieje możliwość zamontowania natorowych suwnic, albo gdy wymaga się dobrych dojazdów haka, w tej sytuacji montuje się suwnice podwieszane. Tworzy się je zwykle jako jednodźwigarowe. Ich udźwig wynosi w zakresie od 2 do 16 ton. Podtorze stanowią tu dwuteowe belki stalowe, jakie podwieszone są do stropu hali. W celu obsługi produkcyjnych procesów np. w hutnictwie czy w cementowaniach stosuje się specjalne suwnice, jakie przeznacza się do takich właśnie procesów. Określa się je suwnicami procesowymi. To ciężkie dwudźwigarowe suwnice posiadające chwytaki albo chwytniki. Wyposażą się je w sterowanie automatyczne albo radiowe. uprawnienia budowlane testy

Pomostowe suwnice

Zwykle na terenie produkcyjnych hal spotyka się natorowe suwnice pomostowe o udźwigu na poziomie do 16 ton. Takie suwnice posiadają rozpiętość do 30 metrów, a wykonuje się je jako suwnice jednodźwigarowe. Do większych ładunków, gdzie ich masa znajduje się pomiędzy 25 a 50 ton przeznacza się dwudźwigarowe suwnice. W standardzie tworzy się suwnice, które steruje się poprzez przesuwną kasetę, w niezależny sposób od wciągnika. Wadą rozwiązania jest tu jednak poruszanie się operatora razem ze suwnicą. Kiedy mamy dużo maszyn na hali, to jest to duży problem.  ( uprawnienia budowlane )

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com