fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wody opadowe

Studnię chłonną umieszcza się niżej w przypadku, gdy na terenie nieruchomości znajduje się studnia wodociągowa. (uprawnienia budowlane)

Zgodnie z przepisami studnię chłonną umieszcza się w odległości 3m od granicy działki oraz 30m od studni wodociągowej. Jednakże wiąże się to ze studnią odbierającą ścieki sanitarne. W sytuacji  wody deszczowej bądź pochodzącej z drenażu, nie są aż tak surowe wymagania.

Rozklaplanie

Rozkroplenie jest stosowane w przypadku zagospodarowaniu wód pochodzących z drenażu. Metoda ta jest właściwa, gdy grunt jest przepuszczalny (piasek, żwir). W takim wypadku poziom wód gruntowych jest odseparowany od miejsca rozkraplania warstwą o grubości ok. 1m.  (segregator z aktami prawnymi) Przy pomocy cienkich rur, które są najczęściej z tworzywa sztucznego, takiego jak polietylen, przeprowadza się rozkraplanie. Jednak trzeba zwrócić uwagę na to, aby odprowadzanie wody znajdowało się w odległości 20-30m od krawędzi budynku.

Rozsączanie wody

Skrzynki rozsączające tworzą sztuczną warstwę magazynująco-przepuszczalną. Do wykonania skrzynki jest używany polipropylen, natomiast ok. 40% ścianek pokrytych jest otworami. Można podłączyć je do rynien, z których następnie zbierana jest woda deszczowa i początkowo magazynuje się ją, a później przesącza się ją powolnie do gruntu (kierunek poziomy i pionowy). Skrzynki są idealnym rozwiązaniem na małych działkach. Ich rozmiar oraz możliwość tworzenia różnych konfiguracji pozwalają na dostosowanie do określonych warunków gruntowych (egzamin ustny na uprawnienia budowlane). Ze wszystkich stron skrzynki zabezpiecza się geowłókninami. Dodatkowo obsypuje się żwirem (otoczakami bez ostrych krawędzi) oraz pokrywa  się co najmniej 40cm warstwą gruntu (gdy teren jest silnie obciążony 80cm). Przyczynia się to do efektywnej pracy skrzynek, przez co woda jest dodatkowo oczyszczana.

Aby skrzynki działały bez problemów, powinno zachować się odpowiednie odległości. Do budynków mieszkalnych bez izolacji przeciwwilgociowej należy zachować odstęp 5m od układu skrzynek, natomiast do budynków z izolacją 2m.  W przypadku drzew przerwa wynosi 3m, kabli elektrycznych 0,8m, do rurociągów gazowych i wodociągowych 1,5m, do kabli telekomunikacyjnych 0,5m, a do granicy działki, drogi publicznej bądź chodnika przy ulicy odległość wynosi 2m. (egzamin na uprawnienia budowlane)

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com