fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wniosek o uprawnienia budowlane – załączniki

Oczywiście konieczne jest, aby do wniosku o uprawnienia dołączyć niezbędne załączniki. Takie załącznik określa dana Izba Inżynierów lub Architektów. Jednym z najważniejszych załączników jest odpis dyplomu ukończenia studiów (program na uprawnienia budowlane). Istotnie dopuszcza się również odpis innego dokumentu, który potwierdza tytuł zawodowy mistrza lub technika. W przypadku suplementu do dyplomu dokument musi zostać potwierdzony przez kierownika głównej jednostki organizacyjnej uczelni. To samo dotyczy wypisu z przebiegu studiów.

Wniosek o uprawnienia budowlane – załączniki

Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej

Z pewnością starając się o uprawnienia budowlane nie można zapomnieć o przedłożeniu oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej. Wzór oświadczenie znajduje się w załączniku nr 1 do Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program przygotowujący do uprawnień budowlanych). Istotnie taką samą wartość ma zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyk zawodowych przy budowie lub projektowaniu obiektów budowlanych znajdujące się na terenach zamkniętych lub jednostkach organizacyjnych, które podlegają Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Potwierdzenie praktyki zagranicznej

Godnym uwagi jest fakt, że kandydat ubiegający się o uprawnienia może zrealizować praktykę poza granicami naszego kraju. Wówczas potwierdza się ją zaświadczeniem, gdzie wyszczególnione są obiekty oraz roboty budowlane, przy których pracował praktykant. Oczywiście trzeba również pamiętać o dołączeniu prac projektowych oraz wykazu prac, które w ramach praktyki wykonywał kandydat (program z aktami na uprawnienia budowlane).

Formularz osobowy

Ważnym aspektem jest dołączenie do wniosku formularzu osobowego. Należy w nim zawrzeć wszystkie niezbędne informacje, w tym dane osobowe (segregator z aktami prawnymi do egzaminu na uprawnienia budowlane). Taki wzór znajdziemy w załączniku nr 2 Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych. Trzeba pamiętać, że jeśli praktyka była wykonywana przed 1 stycznia 1995 roku, to także konieczne jest przedstawienie stosownego zaświadczenia. Z kolej, gdy potwierdzenie praktyki stanowi książka praktyki zawodowej, wtedy znajdujące się w niej wpisy musi potwierdzić osoba posiadająca uprawnienia budowlane.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com