fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Współczynnik przewodności cieplnej dla trocinobetonów jest proporcjonalny do jego ciężaru. Sam trocinobeton charakteryzuje się gorszymi właściwościami izolacyjności cieplnej od innych betonów, które również posiadają wypełniacze organiczne. Często można spotkać się z różnymi wartościami współczynnika przewodności cieplnej prezentowanymi przez autorów.[uprawnienia budowlane]

Właściwości izolacyjne trocinobetonu
Właściwości izolacyjne trocinobetonu

Mieszanie mieszaniny

Możemy wyróżnić dwa rodzaje mieszania mieszanin. Są nimi mieszanie ręczne oraz mieszanie przy użyciu mieszarki przeciwbieżnej. Dokładność wymieszania składników ma wpływ na właściwości zaprojektowanych wyrobów. Z tego powodu mieszanie ręczne daje zadowalające rezultaty jedynie w przypadku obiektów, których znaczenie jest niewielkie. Dla większego zakresu prac powinno stosować się mieszanie mechaniczne. Kolejność mieszania poszczególnych składników ma bardzo ważny wpływ. Nie można jej dowolnie zmieniać. Podczas badań zauważono, że często ujawniające się wady w wykonywanych elementach lub obiektach spowodowane były przez źle wykonany etap mieszania.[uprawnienia budowlane testy] W przypadku zmineralizowanych, czyli wilgotnych trocin mogą tworzyć się bryły i gniazda, który w nieodpowiedni sposób są otoczone spoiwem. Przez to mechaniczne mieszanie powinno trwać dłuższy czas wynoszący co najmniej 8-10 minut. Robi się to, aby mieszanina miała jednorodną strukturę.

Konsystencja mieszaniny

Mieszanina, która będzie przekazana do dalszej produkcji trocinobetonów bez dodatków mineralnych powinna mieć plastyczną konsystencję. Jeżeli jednak dodamy dodatki gęstoplastyczne to konsystencja powinna mieć postać mokre ziemi. Plastyczność jaką posiada dana mieszanina można sprawdzić tak samo jak w przypadku strużkobetonów poprzez ucisk mieszaniny w dłoni. O właściwej plastyczności mieszaniny świadczy fakt, że podczas ściśnięcia mieszaniny w dłoni ma ona zbitą formę, która się nie rozsypuje oraz nie wydziela wody, czyli zaczynu cementowego.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Formowanie elementów

Bezpośrednio po przygotowaniu mieszaniny przechodzi się do formowania elementów lub do układania warstw ocieplających lub wypełniających deskowanie. Powierzchnie wewnętrzne form drewnianych lub deskowań powinno się najpierw zwilżyć wodą. Następnie mieszanina jest układana warstwowo. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 10-15 centymetrów. Podczas procesu układania masa powinna być zagęszczana poprzez ręczne ubijanie lub wibrowanie. Jeżeli wykonywane elementy są pustakowe lub są to bloczki to formy powinny być napełniane podczas wibrowania. Dzięki temu umożliwione jest otrzymanie dostatecznie jednorodnej struktury trocinobetonu.[akty uprawnienia budowlane] W przypadku ręcznego zagęszczania masy poprzez zabieg ubijania powierzchnia ubitej warstwy powinna być lekko zarysowana przed nałożeniem na nią kolejnej warstwy. Dzięki takiemu zabiegowi zapobiega się tworzeniu warstwowej struktury trocinobetonu. Podczas wykonywania ciągłych warstw ocieplających, które są układane na mokro bezpośrednio na miejscu budowy ich grubość musi być zgodna z wymaganiami, które opracowane zostały przez obliczenia termiczne danej konstrukcji.

Zagęszczenie mieszaniny

Zagęszczenie mieszaniny do produkcji trocinobetonów można przeprowadzać ręcznie lub mechanicznie. W tym pierwszym przypadku mamy duży wybór narzędzi do tej czynności. W przypadku mechanicznego zagęszczania stosuje się wibratory powierzchniowe.[segregator uprawnienia budowlane] Intensywność z jaką zagęszczamy mieszaninę ma decydujący wpływ na ciężar trocinobetonu, a co za tym idzie również na jego wytrzymałość. Ważne jest, aby intensywność zagęszczania była jednakowa dla całego przekroju poprzecznego elementu lub dla warstwy trocinobetonowej. Dlatego możemy zauważyć, że dobre wyniki uzyskuje się poprzez stosowanie utrząsania mieszaniny podczas jej układania. Dla takiej sytuacji napełnianie form może być prowadzone od razu do pełnej wysokości tworzonego elementu. Trocinobetonu, które są układane w deskowaniach przestawnych powinny być zagęszczane warstwami wzdłuż obwodu ścian. Można tu stosować ubijanie ręczne lub wibratory. Powierzchnia mieszaniny trocinobetonu jest odpowiednio zagęszczona, gdy na powierzchni ubijanej warstwy pojawi się woda.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com