fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

W Zakładzie Badań i Doświadczeń Przemysłu Silikatowego zostały przeprowadzone prace badawcze w skali laboratoryjnej i półtechnicznej dotyczące stosowania wibracji w betonach komórkowych. Próby wibracji na skalę przemysłową były przeprowadzone w ZPEB w Warszawie-Siekierki. Dzięki stosowania wibracji można uzyskać dużo pozytywnych efektów. Po pierwsze zredukowana została ilość wody zarobowej o 10%. Spotęgowana została reakcja pomiędzy spoiwem wapiennym oraz proszkiem glinowym. Wystąpiła możliwość zmniejszania ilości proszku glinowego o 10-15%. Okazało się również, że dzięki wibracji wzrosła wytrzymałość. Przyśpieszył się również czas tężenia masy odlewu. Uzyskano też dużą jednorodność wyrobu, zwiększona została mrozoodporność i zmniejszyła się nasiąkliwość i skurcz.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Wibracja w betonach komórkowych
Wibracja w betonach komórkowych

Wyniki

Najkorzystniejszy wpływ wibracji widoczny był przy pianogazosilikacie. Następny w kolejności był Unipol. Najgorsze wyniki uzyskane zostały podczas technologii BLB. Dla BLB przyrost wytrzymałości na ściskanie był niewielki i wynosił od 5 do 14%. Dla technologii Unipol wytrzymałość ta wzrosła o 30-34%. Najwyższy przyrost dla technologii PGS i wynosił od 30 do 47%. Podczas wibracji uzyskuje się nieznaczny wzrost ciężaru objętościowego wynoszący od 5 do 9%.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Mikrokrystalizacja

Mikrokrystalizacja odbywa się, gdy cement jest ponownie rozdrabniamy, czyli po uprzedniej jego hydratacji i stwardnieniu. Następnie dodaje się do niego świeży zarób, który powoduje przyśpieszenie procesu twardnienia oraz polepsza właściwości świeżego zaczynu. Zjawisko to jest interpretowane jako działanie zarodników cementowych, zwanych mikrokryształkami.[segregator uprawnienia budowlane] To właśnie im się przypisuje pobudzające działanie w świeżym zaczynie cementowym. Nowsze badania dotyczące tego zjawiska wykazały, że zarodnikowanie ma wpływ na szybsze i mocniejsze narastanie kryształów, ale do powstawania siatki zawiązującej krystalizację w całej masie zarobu niezbędne są mikrokryształki, których wielkość wynosi od 0,1 do 5 mikronów. Nie jest to wielkość możliwa do osiągnięcia na drodze przemiału mechanicznego. Mimo to wyniki doświadczeń z cementami, które są ponownie wzbudzone mogą służyć w zakładach prefabrykacji w celu uzyskania lepszych efektów.[akty uprawnienia budowlane]

Badania prowadzone w ZBiDPS

W ZBiDPS zostały przeprowadzone badania, które opierały się na znanych już zjawiskach. Zjawiska te dotyczyły tego, że twardniejący w ciągu pewnego czasu zaczyn cementowy po wysuszeniu, zmieleniu i zarobieniu wodą to uzyskuje się materiał, który wykazuje powtórne własności wiązania i twardnienia.  Uzyskuje się tu też materiał z przyspieszonym wiązaniem spoiwa. Przemiał wysuszonego zaczynu cementowego ujawnia się poprzez nową powierzchnię ziaren cementu. Ma ona zdolność do inicjowania mikrokrystalizacji. W badaniach w skali laboratoryjnej i technicznej wykazano, że powstawanie mikrokryształów ma pozytywny wpływ na wzrost wytrzymałości wyrobów autoklawizowanych na spoiwach cementowych.[uprawnienia budowlane testy]

Przykładowe doświadczenie

W przykładzie doświadczenia wykorzystano cement belitowy Wejherowo. Był on zarabiany wodą w ilości 35-40% w stosunku do spoiwa. Zaczyn cementowy musi być dokładnie zmieszany i pozostawia się go na przeciąg na czas 20-24 godzin w temperaturze 15-25°C. Stwardniałą masę kruszy się do wielkości ziarn wynoszącej 2 centymetry. Następnie suszy się je w temperaturze 105-110°C przez czas 8 godzin. Potem wysuszona masa jest przemielana w młynie kulowym do wielkości mniejszej niż 0,08 milimetrów. Największa aktywność mielonego cementu utrzymywana jest przez okres około 5 godzin po zmieleniu.[uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com