fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wewnętrzna siatka przestrzenna

Głównym zadaniem wewnętrznej siatki przestrzennej jest przeciwdziałanie powstawaniu rys wewnątrz bloku fundamentowego. Kolejnym jest rozłożenie na jak najmniejsze obszary masywu fundamentowego obciążenia dynamicznego o zmiennych znakach, które pojawiają się tylko w niektórych częściach górnego fundamentu. Obciążenia dynamiczne występują w szczególności pod stojakami klatek walcowniczych. Inne części fundamentu walcarki (wsporniki, belki, płyty ściany), które są pod wpływem określonych obciążeń, a mają niewielkie wymiary, należy zbroić według odpowiednich obliczeń (wydrukowane akty prawne na egzamin na uprawnienia budowlane).

Wewnętrzna siatka przestrzenna

Fundament walcarki

Fundament walcarki charakteryzuje się skomplikowaną budową. Posiada dużą liczbę wycięć, zagłębień, otworów, postumentów, filarów i kanałów oraz tuneli. Wymiary bloku w planie to ok. 25-30 m, a w pionie – 5-10 m. Dwie grube ściany nośne stanowią centralną część fundamentu. Są one sztywnym szkieletem. Jest w nim zakotwiona klatka robocza (jedna lub kilka), a także klatka walców zębatych. Żeby móc odprowadzać wodę i zgorzeliny spod walcarki do osadnika, pomiędzy ścianami (w osi podłużnej) jest tunel zgorzelinowy. Jego spadek wynosi 15-P20%.

Płytowo-blokowy masyw fundamentowy występuje po obu stronach ścian. Jest on sztywno związany z głównym szkieletem ścian o bardzo bogatej rzeźbie. Zainstalowane są na nim urządzenia służące manipulowaniem wlewkiem. Napędy i mechanizmy tych urządzeń znajdują się na poziomie około – 3,5 m. Jest to zatem pewien rodzaje podziemnego pomieszczenia. Dzięki temu pomieszczeniu jest możliwy swobodny dostęp do kontroli oraz konserwacji urządzeń. Kilka klatek walcowniczych, które występują obok siebie na dwuścianach i tworzą centralny sztywny szkielet fundamentu, jest nazywanych konstrukcją fundamentu walcarki trio w układzie tzw. linii walcowniczej (egzamin ustny na uprawnienia budowlane).

Tego typu układ powoduje, że urządzenia manipulacyjne znajdujące się przed i za linią walcowniczą, przechodzą w długie ciągi samotoków transportowych i przesuwaczy. Tworzą wówczas tzw. nawierzchnię roboczą przed i za walcarką.

Urządzenia, które wchodzą w skład rejonu nawierzchni roboczej podczas pracy wywołują nieznaczne wpływy dynamiczne. Wyjątkiem są zderzaki, które instaluje się na końcach samotoków. W związku z tym fundamenty, które będą znajdować się pod tymi urządzeniami, zbudowane są jako ścianowe. Chociaż warto zauważyć, że w ostatnich latach coraz bardziej popularne są układy szkieletowe belkowo-słupowe (materiały do egzaminu na uprawnienia budowlane).

Zastosowanie układu belkowo-słupowego

Układ szkieletowy belkowo-słupowy to nic innego jak ruszt zbudowany z belek podłużnych i poprzecznych. Wsparty jest on na słupach, a po obwodzie – na murach oporowych. Belki podłużne to element nośny, dzięki którym można zakotwić urządzenia, a belki poprzeczne są stężeniem. Dzięki zastosowaniu takiego układu, powstają pod nim pomieszczenia podziemne. Można w nich zainstalować silniki, przeprowadzać ciągi elektryczne, a także umożliwiają wygodny dostęp dla kontroli i konserwacji urządzeń.

Zastosowanie takiego układu pozwoliło na stworzenie podstaw do wprowadzenie prefabrykacji dla fundamentów pod urządzenia walcownicze. Prefabrykat należy odpowiednio zaprojektować i wykonać bezpośrednio na budowie dla danego typu obiektu. Wprowadzenie prefabrykacji do tego typu fundamentów stwarza znaczne trudności w fazie projektu. Jest to spowodowane tym, że niektóre elementy konstrukcyjne (belki, słupy, płyty) posiadają dużo zakotwień i łączników służących zamontowaniu rur czy przewodów kabli. Oprócz tego wszystkie połączenie trzeba dokładnie opracować. Najczęstszym sposobem łączenia elementów jest spawanie (jak wygląda egzamin na uprawnienia budowlane).

Jednak koniec końców używanie prefabrykowanych fundamentów przynosi dużo zalet. Dzięki zastosowaniu takich fundamentów, nie używa się praktycznie wcale betonowania „na mokro”. Wykonawstwo budowlane to tylko montaż gotowych elementów i spawanie ich, żeby je połączyć. Zainstalowane w halach suwnice powodują ułatwienie montażu.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com