fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Warunki przeciwpożarowe dla szpitali i sanatoriów

Szpitale i sanatoria zazwyczaj kwalifikuje się do kategorii ZL II(zagrożenia ludzi o ograniczonej zdolności do poruszania się). Na tej podstawie mają one określone warunki przeciwpożarowe. (uprawnienia budowlane 2019)

Budynki te wykonuje się w klasie odporności pożarowej B (dla budynków wysokościowych jest to klasa A). Dla klasy B wymaga się odpowiednia odporność ogniowa:

  • -główna konstrukcja nośna- R 120,
  • -konstrukcja dachu- R 30,
  • -ściany zewnętrzne- EI 60,
  • -ściany wewnętrzne- EI 30,
  • -pokrycie dachu- E 30,

gdzie liczba oznacza minuty, natomiast R-nośność ogniową, I-izolacyjność, E-szczelność ogniową.

Strefy pożarowe

Powierzchnia strefy pożarowej nie powinna przekraczać: 8000 m² dla budynku jednokondygnacyjnego, 5000 m² dla niskiego, 3500 m² dla średniowysokiego i 2000 m² dla wysokiego i wysokościowego. (testy uprawnienia budowlane) Powierzchnia strefy pożarowej podziemnej nie może być większa niż 50% dopuszczalnej powierzchni dla pierwszej nadziemnej kondygnacji (tylko w przypadku, gdy wyjścia ewakuacyjne nie prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku). Powinno się stosować oddzielnie przeciwpożarowe ograniczające strefy pożarowe.

Systemy sygnalizacji pożarowej są wymagane tylko w przypadku, gdy liczba łóżek przekracza 200 (w przypadku szpitali psychiatrycznych 100). Można zrezygnować z tego typu systemu jeżeli w obiekcie znajdują się stałe urządzenia gaśnicze. Wymagane jest także podłączenie systemu sygnalizacji pożarowej do obiektu Państwowej Straży Pożarnej lub innego wskazanego przez komendanta. Zawiadomienie z monitoringu pożarowego musi być przekazywane do odpowiedniego obiektu wskazanego przez miejscowego komendanta (powiatowego lub miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. (segregatory akty prawne)

Szpitale i sanatoria

W szpitalach i sanatoriach, w których znajduje się więcej niż 200 łóżek, należy także zamontować dźwiękowe systemy ostrzegawcze, które mają za zadanie poinformować o pożarze osoby przebywające w pomieszczeniu. Powinny one być tak rozmieszczone, aby w razie zagrożenia nie stresować pacjentów.

Stałe urządzenia gaśnicze nie są konieczne w tego typu obiektach- mogą być stosowane, gdy nie zostały spełnione odpowiednie wymagania budowlane. Wymaga się natomiast hydranty wewnętrzne. W zależności od liczby kondygnacji należy dobrać hydranty odpowiedniego typu. Ich zasilanie zapewnia się przez przynajmniej godzinę. Należy zapewnić również gaśnice spełniające odpowiednie wymagania oraz dobrane w zależności od materiałów, które mają zabezpieczać.

W szpitalach i sanatoriach klatki schodowe należy obudowywać i zamykać drzwiami oraz zamontować w nich urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do jego usuwania.

 

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com