Warunki projektowania pomieszczeń technicznych

Pomieszczenia techniczne – czym są?

Pomieszczenia techniczne to miejsca przeznaczone do instalowania urządzeń,. które mogą emitować hałas lub drgania. Mogą być one umiejscowione bezpośrednio przy pomieszczeniach dla ludzi. Stosuje się wówczas rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, które chronią pomieszczenia sąsiadujące od uciążliwego wpływu działających tam urządzeń. (uprawnienia budowlane)

pomieszczenie techniczne

pomieszczenie techniczne

Warunki projektowania pomieszczeń technicznych

Rozporządzenie wyraźnie określa jakie warunki muszą być zachowane dla pomieszczeń technicznych. (testy uprawnienia budowlane)

Przede wszystkim wysokość takich pomieszczeń nie może być mniejsza niż 2m.  Dodatkowo wysokość tę zwiększa się, jeśli jest takie wymaganie innymi przepisami.

Wysokość drzwi prowadzących do pomieszczenia technicznego to minimum 1,9m. Taką wysokość muszą też mieć przejścia pod przewodami instalacyjnymi.

Wszelkiego rodzaju uchwyty, podpory, zamocowania urządzeń umiejscowionych w pomieszczeniu technicznym zabezpiecza się w taki sposób, aby nie przenosić hałasu i drgań na inne elementy budynku lub na instalacje. Mogłoby to przynieść negatywny skutek. W tym celu często stosuje się np. gumowe uszczelki czy podkładki. Jest to materiał doskonale tłumiący wszelkie drgania. (uprawnienia architektoniczne)

Podłogi pomieszczeń technicznych wykonuje się głównie z gresu. Jest to element który umożliwia łatwe utrzymanie czystości. Jednocześnie podłogi w takich pomieszczeniach nie mogą być śliskie. Tutaj estetyka ma drugorzędne znaczenie.

Jeśli chodzi o instalacje elektryczne to oczywiście muszą one spełniać wymagania polskich norm. Muszą być też stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dodatkowo dla pomieszczeń przeznaczonych do układania kabli należy zapewnić spełnienie warunków normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

 

Dodatkowe warunki dla urządzeń w pomieszczeniach technicznych

Kanały i przestrzenie instalacyjne muszą mieć wysokość w świetle minimum 1,9m. Jednak na odcinkach o długości do 4m możliwe jest jej zmniejszenie do 0,9m. Włazy kontrolne w kanałach nie mogą być sytuowane rzadziej niż co 30m. Dodatkowo należy je przewidzieć na każdym załamaniu. Włazy te muszą mieć wymiar co najmniej 0,6m x 0,6m w przypadku włazów prostokątnych/kwadratowych lub średnicę 0,6 m

Przejścia prowadzące do dźwignic lub do innych urządzeń technicznych muszą odznaczać się niepalnością. Mogą to być po prostu korytarze, lub pomosty schody, galerie itd.Takie same wymagania stosuje się w przypadku wykonywania dojść roboczych do pomieszczeń i części budynku nieprzeznaczonych na pobyt ludzi. Jak również do obiektów związanych z okresową obsługą maszyn i urządzeń.

Podziel się:

Ocena artykułu:

0
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.