fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Warunki projektowania pomieszczeń technicznych

Pomieszczenia techniczne to takie pomieszczenia przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi  technicznej budynku. (egzamin na uprawnienia budowlane)

Rozporządzenie wyraźnie określa jakie warunki muszą być zachowane dla pomieszczeń technicznych. (testy uprawnienia budowlane)

Przede wszystkim wysokość takich pomieszczeń nie może być mniejsza niż 2m.  Dodatkowo wysokość tę zwiększa się, jeśli jest takie wymaganie innymi przepisami.

Wysokość drzwi prowadzących do pomieszczenia technicznego to minimum 1,9m. Taką wysokość muszą też mieć przejścia pod przewodami instalacyjnymi.

Wszelkiego rodzaju uchwyty, podpory, zamocowania urządzeń umiejscowionych w pomieszczeniu technicznym zabezpiecza się w taki sposób, aby nie przenosić hałasu i drgań na inne elementy budynku lub na instalacje. Mogłoby to przynieść negatywny skutek. W tym celu często stosuje się np. gumowe uszczelki czy podkładki. Jest to materiał doskonale tłumiący wszelkie drgania. (uprawnienia architektoniczne)

Podłogi pomieszczeń technicznych wykonuje się głównie z gresu. Jest to element który umożliwia łatwe utrzymanie czystości. Jednocześnie podłogi w takich pomieszczeniach nie mogą być śliskie. Tutaj estetyka ma drugorzędne znaczenie.

Jeśli chodzi o instalacje elektryczne to oczywiście muszą one spełniać wymagania polskich norm. Muszą być też stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dodatkowo dla pomieszczeń przeznaczonych do układania kabli należy zapewnić spełnienie warunków normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Dodatkowe warunki dla urządzeń w pomieszczeniach technicznych

Kanały i przestrzenie instalacyjne muszą mieć wysokość w świetle minimum 1,9m. Jednak na odcinkach o długości do 4m możliwe jest jej zmniejszenie do 0,9m. Włazy kontrolne w kanałach nie mogą być sytuowane rzadziej niż co 30m. Dodatkowo należy je przewidzieć na każdym załamaniu. Włazy te muszą mieć wymiar co najmniej 0,6m x 0,6m w przypadku włazów prostokątnych/kwadratowych lub średnicę 0,6 m

Przejścia prowadzące do dźwignic lub do innych urządzeń technicznych muszą odznaczać się niepalnością. Mogą to być po prostu korytarze, lub pomosty schody, galerie itd.Takie same wymagania stosuje się w przypadku wykonywania dojść roboczych do pomieszczeń i części budynku nieprzeznaczonych na pobyt ludzi. Jak również do obiektów związanych z okresową obsługą maszyn i urządzeń.

Pomieszczenia techniczne – czym są?

Pomieszczenia techniczne to miejsca przeznaczone do instalowania urządzeń,. które mogą emitować hałas lub drgania. Mogą być one umiejscowione bezpośrednio przy pomieszczeniach dla ludzi. Stosuje się wówczas rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, które chronią pomieszczenia sąsiadujące od uciążliwego wpływu działających tam urządzeń. (uprawnienia budowlane)

Wymagania dla pomieszczenia technicznego

Wysokość pomieszczenia technicznego nie powinna być mniejsza niż 2 m chyba, że inne przepisy rozporządzenia nie określają większych wymagań. Wysokość drzwi i przejść pod przewodami instalacyjnymi w takim wnętrzu powinna wynosić co najmniej 1,9 m. Podobnie jak wysokość kanałów, przestrzeni instalacyjnych i studzienek rewizyjnych w budynku. Wyjątek stanowią odcinki o długości do 4 m wysokości kanałów. Odcinek taki obniżyć można wtedy może być obniżona do 0,9 m. (testy na uprawnienia budowlane )

Warunki projektowania pomieszczeń technicznych

Włazy kontrolne

Kontrola poprzez włazy w kanałach instalacyjnych powinny znajdować się od siebie w odległości nie przekraczającej 30 m. (cennika programów na uprawnienia budowlane ) Włazy takie powinny mieścić się na każdym załamaniu kanału. Muszą mieć wymiary minimalnie  0,6 m x 0,6 m lub średnicę 0,6m. Pomieszczenie techniczne służące do układania kabli w budynku powinny spełniać wymagania wynikające z normy. Jest to norma Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr N SEP – E – 004 : 2003 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Podłogi w takich wnętrzach stosowanie do przeznaczenia  wykonuje się w taki sposób by zapewnić utrzymanie czystości. Wymagania Polskich Norm o instalacjach i urządzeniach w pomieszczeniach technicznych mówią o wyposażone są w instalacje i urządzenia elektryczne. Dostosowuje się je do ich przeznaczenia.

Hałas w pomieszczeniu technicznym

Jeśli w takim pomieszczeniu obecne są urządzenia emitujące hałas lub drgania, może być ono usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi jeśli zostaną zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, zapewniające ochronę pomieszczeń znajdujących się w sąsiedztwie przed uciążliwym oddziaływaniem tych urządzeń, zgodnie z wymaganiem 323 ust. 2 pkt 2 i 327 praz polskich Norm dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. Podpory, zamocowania i złącza urządzeń, o których mowa jest w ust. 1, powinny być zrobione w sposób uniemożliwiający przenoszenie niedopuszczalnego hałasu i drgań na elementy budynku i instalacje. (znajdź inne ciekawe artykuły na naszym blogu)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com