fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Warunki podjęcia pracy w zawodzie

Aby zdobyć zawód inżyniera budownictwa trzeba ukończyć studia wyższe o profilu budowlanym. Szkoły wyższe kształcą inżynierów budownictwa w wielu kierunkach, np.: budownictwo ogólne; inżynieria transportowa; konstrukcje budowlane i inżynierskie; organizacja i zarządzanie w budownictwie; technologia i organizacja budownictwa; urządzenia sanitarne; budownictwo podziemne i inżynieria miejska; budownictwo wodne śródlądowe; budownictwo morskie; drogi, ulice i lotniska; drogi kolejowe; remonty budowli i konserwacja budowli zabytkowych; architektura i urbanistyka; modernizacja remonty i utrzymanie zasobów; geotechnika; hydrotechnika.

Studia

Na większości uczelni technicznych istnieje możliwość podjęcia zarówno studiów dziennych, jak i zaocznych i wieczorowych. Część kierunków prowadzonych jest w trybie studiów zawodowych (inżynierskich), niektóre w trybie studiów magisterskich. Istnieje też możliwość wyboru studiów magisterskich uzupełniających dla osób, które mają już stopień inżyniera, lecz nie mają tytułu magistra.

Wykształcenie wyższe nie jest warunkiem wystarczającym do pracy na wszystkich samodzielnych stanowiskach technicznych w budownictwie.

Samodzielne funkcje techniczne mogą wykonywać osoby, posiadające odpowiednie wykształcenie, praktykę zawodową i uprawnienia budowlane.

 

Podjęcie pracy w dorosłym wieku

Istnieje możliwość zdobycia kwalifikacji inżyniera budowlanego w późniejszym wieku na studiach zaocznych i podjęcie pracy przez osoby, które miały dłuższą przerwę w pracy. Ponieważ przy zatrudnieniu nie jest ważna prezencja, ani młody wiek szansę na zatrudnienie ma każdy. Ważne jest przygotowanie zawodowe, dobra sprawność fizyczna, odpowiednie umiejętności psychospołeczne i dobra organizacja w pracy.

Doświadczenie zawodowe liczy się przede wszystkim w przypadku poszukiwania pracy przez projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Mężczyźni są preferowani jako kierownicy budów i inspektorzy nadzoru. Najczęstszą funkcją pełnioną przez osoby starsze jest funkcja rzeczoznawcy. Wśród nich dużą grupę stanowią emeryci, służący swoją wiedzą i doświadczeniem m.in. przy ocenie wartości budynków.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com