fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Chlorek wapna jako dodatek do kruszyw lekkich ma swoich zwolenników oraz przeciwników. Głównym argumentem przeciwko jego stosowaniu jest obawa przez możliwością występowania soli złożonych, które posiadają zmienną zawartość ilości drobin wody krystalicznej. Ich wartość uzależniona jest od wilgotności środowiska. Dodatek ten może powodować powstawanie mikrorys oraz ułatwiać penetrację wody, a w konsekwencji nawet korozję zbrojenia. Mimo to dodatek chlorku wapna powoduje w betonach naparzanych wyraźne przyśpieszenie fazy nagrzewania betonu.[uprawnienia budowlane testy] W przypadku betonów zbrojonych z dodatkiem chlorku wapna uzasadnione jest stosowanie jako inhibitora azotynu sodu. Jego ilość powinna wynosić około 1-2% w stosunku do ilości cementu. Taka ilość pozwala zabezpieczyć zbrojenie przed zjawiskiem korozji. Czasami można spotkać się z poglądami mówiącymi, że stosowanie azotynu sodu ma szkodliwe działanie w późniejszych etapach.

Wady dodawania chlorku wapna
Wady dodawania chlorku wapna

Dodatek szkła wodnego

W betonach naparzanych można spotkać się również z dodatkiem szkła wodnego. Według badań Reinsdorfa powoduje ona podwyższenie wytrzymałości po naparzaniu o 10-20%. Jego dodatkowym działaniem jest reagowanie w wysokich temperaturach z wolnym Ca(OH)2. Takie zjawisko ma pozytywny wpływ na przebieg samego naparzania. Głównie zauważa isę to w cementach, które posiadają duży % CaO w swoim składzie.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Betony z wypełniaczami organicznymi

Można spotkać się również z betonami posiadającymi wypełniacze organiczne. W ich przypadku podstawowymi składnikami produkcyjnymi są oprócz nich spoiwa oraz środki mineralizujące organiczną substancję wypełniaczy. W Polsce najczęściej stosuje się betony z wypełniaczami włóknistymi. Mają one postać płyt wiórkowo-cementowych Suprema. Do ich wykonania wykorzystuje się cement portlandzki. Podobne płyty można zauważyć za granicą. Najczęściej mają one nazwę Heraklit. Do ich wykonania stosuje się cement magnezjowy.[uprawnienia budowlane]

Strużkobeton

Strużkobeton w Polsce nie jest szeroko znany. Pustaki strużkowo-betonowe obecnie są produkowane tylko w jednej wytwórni. Odbywa się to tam w niewielkich ilościach. W innych krajach należących do Europy zachodniej wyroby z tego materiału są znane pod nazwą Durisol lub Fixolit. Szeroko stosuje się je w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym. W Rosji została opracowania technologia produkcji tego rodzaju betonów. Jest on tam nazywany Arbolitem. W dawnej Czechosłowacji produkowano elementy pustakowe ze strużkobetonu. Nosiły one nazwę Turanol. Strużkobeton posiada bardzo dobre właściwości. Z tego powodu jest on szeroko stosowany niezależnie od strefy klimatycznej.[akty uprawnienia budowlane]

Trocinobeton

Trocinobeton należy do tworzyw, w których wypełniaczem organicznym jest substancją roślinną na przykład trociny drzewne o możliwie największym rozdrobnieniu. Oprócz trocin można wykorzystać tu inne wypełniacze takie jak paździerze, trzcinę czy rozdrobnioną słomę. W celu podwyższenia własności wytrzymałościowych trocinobetonu można stosować dodatki wypełniaczy mineralnych, do których należy piasek, żużel czy mączka ceglana. Trocinobeton może być produkowany na miejscu budowy i następnie układany w postaci warstw izolacyjnych. Izoluje on zarówno cieplnie, jak i dźwiękowo. Skalodrzew inaczej nazywany jest ksylolitem. Jest on pewną odmianą trocinobetonu. Stosuje się go głównie podczas wykonywania posadzek bezspoinowych lub płytek podłogowych.[segregator uprawnienia budowlane]

Podział betonów z wypełniaczami organicznymi

Betony z wypełniaczami organicznymi można podzielić na trzy zasadnicze grupy. Związane są one z postacią organicznego wypełniacza użytego do produkcji betonu. Grupy te nie są uzależnione od rodzaju użytego spoiwa mineralnego używanego w produkcji. Pierwszą grupą są betony z wypełniaczem organicznym włóknistym. Należą do niej wełna drzewna czy słoma rzepakowa. Kolejną grupą są betony, gdzie wypełniaczem są rozdrobnione cząstki substancji drzewnej lub roślinnej. Jako przykład możemy podać tu strużkę stolarnianą, zrębki poekstrakcyjne czy sieczkę roślin słomiastych. Ostatnią grupą są betony z wypełniaczem w postaci pylastej. Wypełniaczami takimi mogą być trociny lub mączka drzewna.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com