fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uzbrojenie terenu

Uzbrojenie terenu polega na doprowadzeniu do działki (lub jej okolicy) sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, cieplnej, telekomunikacyjnej czy energetycznej. Do uzbrojenia nie należą urządzenia melioracyjne oraz podziemne budowle. Ważną cechą działki uzbrojonej jest fakt, że posiada stosowne umowy na dostęp do sieci i jest przygotowana do procesu budowlanego. W związku z tym jej cena jest wyższa. (egzamin na uprawnienia budowlane)

Uzbrojenie terenu

Uzbrojenie terenu to inaczej sieci wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, energetyczna, cieplna itd. W skład uzbrojenia nie bierze się pod uwagę urządzeń melioracyjnych oraz podziemnych budowli. Jeśli działka jest uzbrojona, czyli posiada dostęp do wszystkich sieci to posiada również umowy na dostęp do tych sieci. Działka uzbrojona przygotowana jest już do budowy na niej obiektów budowlanych. Co za tym idzie cena takiej działki jest wyższa.

Uzbrojenie terenu
Uzbrojenie terenu

Dokładne przepisy dotyczące prawa budowlanego i tego, jakim warunkom technicznym powinny odpowiadać budynki informują.

Niestety nie istnieje prawnie ustalona definicja działki uzbrojonej. Dlatego często przy sprzedaży stosuje się błędne nazewnictwo w celu przyciągnięcia klientów.

Czym jest działka uzbrojona dla sprzedającego?

Rynek nieruchomości oferuje często działki uzbrojone. Trzeba jednak uważać, ponieważ może się okazać że nie do końca jest to prawda. Zdarza się że działka nie ma przyłączy, a jedynie możliwość doprowadzenia przyłączy. Działka taka nie powinna więc być nazywana działką uzbrojoną. Powinno się ją określić jako teren z możliwością uzbrojenia.

Osoba inwestująca swe oszczędności w taką działkę powinni liczyć się z długotrwałym załatwianiem pozwoleń z zakładami energetycznym, wodociągowym. Ponadto należy opracować projekty tych przyłączy oraz ich budowę. Oczywiście pociąga to za sobą wysokie koszty w granicach kilkunastu tysięcy złotych. Koszta są znacznie wyższe jeśli przyłącza nie biegną w ulicy sąsiadującej z działką z kończą się znacznie dalej.

Jako potencjalni kupcy działki powinniśmy zatem sprawdzić czy oferowany teren został uzbrojony czy ma tylko możliwość uzbrojenia. Ważny jest też typ uzbrojenia: czy działka ma dostęp tylko do do drogi publicznej, wody oraz prądu, czy przyłączony został również gaz i kanalizacja. Jeżeli działka spełnia tylko 1 kryterium, należy udać się do lokalnej gazowni oraz zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego w celu zdobycia wiedzy na temat kosztów doprowadzenia brakujących przyłączy. (akty prawne na egzamin uprawnienia)

Informacji na temat uzbrojenia należy szukać w wydziale geodezji i kartografii (Starostwo powiatowe)-wszystko powinno być zaznaczone na mapie zasadniczej działki. Niestety wydział ten nie posiada szczegółowych informacji na temat warunków przyłączenia mediów, dlatego aby dowiedzieć się np. czy do działki wraz z prądem przyłączono siłę, należy udać się do lokalnego zakładu energetycznego. (programy przygotowujące na egzamin uprawnienia budowlane)

Przepisy Prawa budowlanego dotyczące uzbrojenia

Poniżej znajdują się przepisy prawa budowlanego, dotyczące uzbrojenia:

  • 26. 1. Działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej. […]
  1. W razie braku warunków przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej działka, […], może być wykorzystana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi, pod warunkiem zapewnienia możliwości korzystania z indywidualnego ujęcia wody, a także zastosowania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, […]
  • 28. 1. Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. (opinie o programie na uprawnienia budowlane)
  1. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. […].

Działka uzbrojona – terminologia

Ważne: Termin działki uzbrojonej nie oznacza, że konkretna działka ma przyłączone wszystkie stosowne media. Możliwe, że przyłącza znajdują się w najbliższej okolicy i można je doprowadzić przy użyciu niewielkiego nakładu pieniędzy. (egzamin ustny na uprawnienia budowlane)

Niestety nie istnieje prawnie ustalona definicja działki uzbrojonej. Dlatego często przy sprzedaży stosuje się błędne nazewnictwo w celu przyciągnięcia klientów.

Działka uzbrojona dla sprzedającego?

Rynek nieruchomości pełen jest ogłoszeń w których oferuje się działki błędnie nazywane uzbrojonymi. Tereny, które fizycznie nie posiadają przyłączy, ale istnieje możliwość ich przyłączenia powinny być nazywane „terenami z możliwością uzbrojenia”. Należy zwracać na to szczególną uwagę. Takie rozwiązanie oznacza zazwyczaj kilkumiesięczne załatwianie uzgodnień i pozwoleń z stosownymi zakładami oraz opracowywanie projektów przyłączy wraz z ich budową. Takie rozwiązanie wiąże się z dużym nakładem czasu oraz pieniędzy. (uprawnienia architektoniczne)

Jako potencjalni kupcy działki sprawdzamy czy oferowany teren jest uzbrojony lub czy ma tylko możliwość uzbrojenia. Ważny jest też typ uzbrojenia. Czy działka ma dostęp tylko do do drogi publicznej, wody oraz prądu, czy przyłączony został również gaz i kanalizacja. Jeżeli działka spełnia tylko 1 kryterium, należy udać się do lokalnej gazowni oraz zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego. Ma to celu zdobycie wiedzy na temat kosztów doprowadzenia brakujących przyłączy.

Informacji na temat uzbrojenia należy szukać w wydziale geodezji i kartografii (Starostwo powiatowe)-wszystko powinno być zaznaczone na mapie zasadniczej działki. Niestety wydział ten nie posiada szczegółowych informacji na temat warunków przyłączenia mediów. Dlatego aby dowiedzieć się np. czy do działki wraz z prądem przyłączono siłę, należy udać się do  lokalnego zakładu energetycznego.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com