fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Uszkodzenie w podziemnym garażu fundamentowej płyty

Chcąc przeanalizować przyczyny związane z powstawaniem uszkodzeń w betonowych posadzkach na terenie podziemnych garażów należy przeanalizować zjawisko skurczu, jaki występuje w posadzce oraz w fundamentowej płycie. Taką analizę przeprowadzono opierając się o lokalną wizję na terenie obiektu. Przeprowadzone zostały również wywiady z osobami użytkującymi obiekt. Dokonano na posadzce inwentaryzacji uszkodzeń oraz przeanalizowano techniczną dokumentację. Wykonano wytrzymałościowe badania betonowych próbek oraz stworzono fotograficzną dokumentację. Nie można było pominąć statyczno – wytrzymałościowych obliczeń.  (uprawnienia budowlane kontakt)  

Uszkodzenie w podziemnym garażu fundamentowej płyty
Uszkodzenie w podziemnym garażu fundamentowej płyty

Skurcz w fundamentowej płycie

Analizując dokumentację stwierdzono, że projektant skurcz w płycie fundamentowej przerzucił na konstrukcyjne zbrojenie. W praktyce oznacza to, że zostały pominięte istniejące dodatkowe rozciągające naprężenia w betonie, które powstają od skurczy. Projektant dodatkowo przyjął założenie maksymalnej dopuszczalnej wartości związanej z rozwarciem rys na poziomie 0,3 mm. Kiedy powstaje tzw. rysa na wylot, w takim wypadku nie zapewnia ona szczelności, którą to osiąga się, kiedy rysa posiada rozwartość maksymalnie do poziomu 0,1 mm. Na podstawie dokumentacji stwierdzono także, że pominięto zapisy odnośnie obliczeń powstających naprężeń od skurczu w fundamentowej płycie.  (uprawnienia budowlane 2022)  

Pomijanie karbonatyzacyjnego i samoczynnego skurczu

Wartości związane ze skurczem karbonatyzacyjnym i samoczynnym są pomijane, ale pod pewnym względem można dodać te skurcze do skurczu związanego z wysychaniem. Opierając się o zalecenia, wielu autorów w publikacjach sugeruje, aby dokonać obliczeń pola przekroju przypowierzchniowego zbrojenia, które zapobiegnie powstawaniu rys. Ilość zbrojenia obliczona zgodnie z zaleceniami wyszła większa niż ta, która została obliczona w projekcie. Stąd też wystąpiła tu możliwość pojawiania się rys. Przy rozciągających naprężeniach od skurczu dodaje się naprężenia od zmiennych i stałych obciążeń, które oddziałują na konstrukcje danego budynku i są one przekazywane na płytę. Zgodnie z założeniami projektanta z projektu wynika, że wykonana na płycie posadzka współpracuje z nią za pomocą sczepnej warstwy.  (uprawnienia budowlane segregator )  

Swobodne odkształcanie się konstrukcji

Kiedy swobodne odkształcanie konstrukcji jest zablokowane, powoduje to powstawanie dodatkowych rozciągających sił, które kojarzy się z skurczowymi wpływami.  (uprawnienia budowlane program)  W części, gdzie powstaje skurcz wyróżnia się skurcz od zewnętrznych więzi oraz skurcz od więzi wewnętrznych. Kiedy przyjmiemy założenie, że między danymi częściami fundamentowej płyty, która oddzielona jest za pomocą technologicznych przerw, występuje wzajemne przemieszczeniowe ograniczenie, które wynika z przebiegającej współpracy ze zbrojeniowymi prętami, można dokonać oszacowania naprężenia dodatkowego. Jego wartość będzie kształtować się na poziomie 2,64-5,31 MPa. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że charakterystyczna dla betonu wytrzymałość na rozciąganie osiąga poziom 2MPa co pozwala stwierdzić, że mogą pojawić się tu rysy w fazie początkowej, gdy beton dojrzewa. Badana płyta osiąga skurcz od wysychania o wartości wynoszącej około 0,24MPa. (uprawnienia budowlane) 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com