fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Zadaniem szczelin dylatacyjnych jest oddzielenie poszczególnych sekcji siłowni wodnych. Muszą być one odpowiednio uszczelnione w miejscu górnej wody. Zazwyczaj forma uszczelnienia jest taka sama jak w jazach oraz zaporach. W przypadku dylatacji przeciętych przez galerie komunikacyjne, które leżą niżej niż poziom dolnej wody, to należy uszczelnić je również od strony dolnej wody. Często należy również założyć uszczelnienie w miejscu fundamentu. Robi się to w celu zapobiegania infiltracji wody, która sączy się pod stopą fundamentu danej konstrukcji. Można stosować tu uszczelnienia obwodowe, które są oddzielne dla każdej z galerii.[uprawnienia budowlane testy]

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych
Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych

Założenie związane z filtracją wody

Blok siłowni może być traktowany jako budowla piętrząca. Dla takiej sytuacji kryteria odnoszące się do filtracji wody występującej pod budowlą są takie same jak w zaporach oraz jazach. Jeżeli blok fundamentowany jest na skale, to jego szczelność może być niedostateczna. Należy w tym przypadku wykorzystać przesłony zastrzykowe w celu zmniejszenia stopnia filtracji.[egzamin na uprawnienia budowlane] Można również wykonać drenaż dla lepszej redukcji wyporu. Dla gruntów nieskalistych ważne jest sprawdzenie, czy dany obrys filtracyjny konstrukcji jest zgodny z postawionymi warunkami. Jeżeli nie, to należy przedłużyć drogę filtracyjną. Robi się to poprzez wbicie ścianek szczelnych lub poprzez dodanie fartucha iłowego poziomego położonego na dnie koryta.

Obliczanie stateczności bloku

Obliczenia wstępne dotyczące stateczności bloku opierają się na trzech głównych krokach. Po pierwsze sprawdza się stateczność jaką posiada dany blok na przewrócenie. Drugie z obliczeń dotyczy stateczności bloku związanej z przesunięcie, czyli poślizgiem.[uprawnienia budowlane] Ostatnie ze wstępnych obliczeń wskazują obciążenia jednostkowe jakie przypadają na podłoże. Wszystkie z trzech obliczeń tu wspomnianych wykonuje się analogicznie do obliczeń w budowlach piętrzących. Podczas obliczeń należy pamiętać, że poziome przesunięcie bloku siłowni na płaszczyźnie fundamentu ma jedynie przyczepność w poziomej płaszczyźnie. Nie występuje ona na pochylonych partiach. Podczas sprawdzania stateczności analizowanego bloku siłę pochodzącą od parcia wody oraz wyporu przyjmuje się jako maksymalną. Jest to siła występująca przy maksymalnym poziomie górnej wody oraz minimalnym wody dolnej.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Obciążenia

Obciążenia pionowe podczas obliczeń przyjmuje się jako minimalne. Są to więc warunki dla stanu remontowego, gdzie nie występuje woda oraz usunięte zostają maszyny. Ciężar dla tej sytuacji pochodzi jedynie od konstrukcji. Nie ma tu obciążeń użytkowych. Zawiłymi formami wydrążeń są partie wlotowe, spirale czy rury ssawne. W celu obliczenia ich ciężarów własnych stosuję się zagadnienia przybliżone. Należy jednak pamiętać o zasadzie, że ciężary nie mogą być obliczane z niedomiarem. Obliczenia dotyczące kubatur konkretnych partii bloków oraz ich momenty najłatwiej wykonać w formie tabelarycznej. Robi się to względem wybranej przez nas osi odniesienia. Niezbędne w tym przypadku jest wyznaczenie położenie wypadkowej ciężaru.[segregator uprawnienia budowlane]

Fundamenty

Podczas fundamentowania na skale bardzo często można spotkać się zakotwieniem fundamentu partii wlotowej. Zakotwienie ma postać masywnego zęba, który wpuszcza się w skałę. Przy gruntach słabszych można stosować fundament poziomy, który umieszcza się pod całym blokiem. Czasami można zauważyć tam wydrążenia masywu pod miejscem partii wlotowej.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com