fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Poziom odniesienia

Jest to trwały poziom, na podstawie którego odmierza się oddzielone poziomy budynku rozpoczynając od dołu fundamentów. Określa się go jako nieuzasadniony poziom różniący się o jakąś wysokość od poziomu repera konkretnej sieci niwelacyjnej bądź od faktycznego poziomu punktu niezmiennego, przykładowo zaczynając od narożnika nieosiadającego cokołu budynku obok. (uprawnienia budowlane kontakt)

Ustawienie murów w czasie budowy
Ustawienie murów w czasie budowy

Poziom odniesienia należy usztywnić za pomocą reperów. Zaczepia się je porządnie w ziemi za obrębem osiadania utworzonego poprzez masę budynku bądź na ścianie stojącego obok, który nie ulega osiadaniu.  

Reper gruntowy da się stworzyć poprzez wkopanie w teren słupa przynajmniej na tą samą głębokość co głębokość przemarzania. Górną końcówkę słupa ucina się na skos i wkłada w niego trzpień czy gruby gwóźdź na wysokości związanej z reperem sieci niwelacyjnej.

Reper

Reper ścienny to taki co posiada główkę, trzpień stalowy i podstawki do wstawiania łaty. Trzpień powinien zostać przytwierdzony na zaprawie cementowej w murze cokołowym. (uprawnienia budowlane 2021)

Reper solidniejszy da się stworzyć jako słup betonowy na fundamencie bądź kamienny.

Jeżeli chodzi o prawidłowy poziom odniesienia, to warto wskazywać taki, który będzie jednocześnie poziomem wierzchu podłogi przyziemia. Dzieje się tak, bo w projektach za ostatni uważa się zazwyczaj poziom zerowy, od którego zaczynamy mierzenie wysokości reszty poziomów. Tradycyjnie, do góry używamy liczb dodatnich, w dół ujemnych.

Nie ma potrzeby odwoływać się do tego w przypadku budynków kolejowych z rampami, gdzie za zero niwelacji uważamy pokrycie główki szyny. (uprawnienia budowlane program)

Posiadając reper z poziomem odniesienia da się niwelatorem i łatą niwelacyjną określić istotne poziomy. Na niewielkich budowach niwelator uda nam się zamienić na wąż wodny. Chodzi tu o długą kiszkę gumową, która na końcach ma rurki ze szkła wypełnione wodą.

W sytuacji, gdzie budynek ma posiadać podziemie, tworzy się jeden wykop szerokoprzestrzenny aż do samego poziomu spodu posadzki piwnic.

Odchyłki wymiarów

Położenie murów podczas budowy da się otrzymać oraz kontrolować poprzez opuszczenie pionu z wybranego naprężonego drutu. Wierzchołki kątów i pozostałe wyróżniające się punkty można uzyskać przez opuszczenie pionu z miejsca przecięcia dwóch drutów. (akty prawne uprawnienia budowlane)

Skrupulatność wytyczenia i usztywnienia położenia budynki w planie musi być taka, by odchyły wymiarów nie były większe niż:

-w budynkach ze stalowym szkieletem (2cm na 100m) szerokości bądź odległości. Do tego 0,2cm pomiędzy środkami słupów będących obok siebie,

-w konstrukcjach ze szkieletem żelbetowym uzyskiwanym na miejscu (5cm na 100m) szerokości bądź odległości oraz 0,5cm pomiędzy środkiem sąsiednich słupów,

-w ścianach budowli murowanych, jeśli akurat nie jest potrzebna dokładność (5cm na 100m) szerokości czy odległości,

-w budynkach ze szkieletem składającym się z części prefabrykowanych żelbetowych (3cm na 100m) szerokości czy odległości, poza tym 0,3cm pomiędzy środkiem słupów sąsiadujących.

Wykopy

Rant skarpy wykopu w poziomie odbywa się na zewnętrznej stronie dalszego lica ściany fundamentowej w odstępach:

-10-^20 cm, jeżeli izolacja pionowa nie będzie wymagana, ( segregator egzamin ustny uprawnienia)

-50-^-80 cm, w przypadku, gdy na murze ma zostać zrobiona pionowa warstwa izolacji, przy mniejszej głębokości – mniejsza rozpiętość, analogicznie do większej.

Wykopów dokonujemy ze ścianami pionowymi przechylonymi zależnie od rodzaju ziemi i typu miejsca. Wysokie i strome ściany wykopu trzeba wesprzeć od środka, szczególnie, gdy do pracy mamy grunt mało spoisty. Po skończeniu wykopu szerokoprzestrzennego na długości przyszłych ław fundamentowych umiejscawia się od 10 do 15 m słupki i na nich symbolizuje się zniwelowanie przy użyciu niwelatora i łaty poziom wierzchu ławy fundamentowej bądź jeżeli owa ława nie będzie wykonywana – jakiś poziom. Na niedużych budowach niwelator uda nam się zamienić na wąż wodny.

Następnie przystępujemy do wykopu ławy fundamentowych, podczas gdy spód wyznacza się zależnie do potwierdzonych wcześniej niezmiennych punktów na słupkach i pilnuje się poprzez przeciąganie pomiędzy słupkami sznura murarskiego.

Szerokość wykopu

Szerokość wykopu w poziomie spodu ławy ceglanej powinna zostać większa od szerokości ławy. Najlepiej gdyby to było od 5 do 10cm od zewnętrznej strony, po to, by móc bez problemowo manewrować położenie zewnętrznego rzędu cegieł, a od środka 30cm, by dało się stać na dole wykopu w trakcie kładzenia cegieł. (program egzaminu na uprawnienia)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com