fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ustalanie optymalnej ilości wody

Do ustalenia optymalnej ilości wody wykorzystuje się specjalny wiskozymetr. Zasada działania z jaką działa wiskozymetr polega na tym, że określana jest siła potrzebna do wyciągnięcia pręta zakończonego kulką z zagęszczonego betonu. Siła określana jest za pomocą dynamometru. Według Wolfa wielkość oporu uzależniona jest od ilości wody jaką dodamy do danej mieszanki. Jeżeli uzyskana przez nas urabialność nie jest właściwa możliwa jest jej korekcja. Polega to na tym, że zmienia się ilość wody i następnie wykonuje powtórny zarób. Metoda Wolfa charakteryzuje się bardzo ciekawym podejściem do wytrzymałości betonu, która według niego jest związana z ciężarem objętościowym. Mimo to nie znalazła ona praktycznego zastosowania.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Ustalanie optymalnej ilości wody
Ustalanie optymalnej ilości wody

Metoda Szczepietowa

Metoda Szczepietowa opiera się na przekształconym wzorze Bolomey’a. Przekształcenie polega na tym, że wprowadza się do niego dodatkowy współczynnik jakości kruszywa. Według jej autora można wykorzystywać ją podczas projektowania betonów o jamistości stosu okruchowego, która nie przekracza 40%. Skład mieszanki określa się na podstawie kilku etapów. Pierwszym etapem jest określenie ilości wody przypadającej na 1 m3 betonu, która ma za zadanie zapewnić ciekłość masy od 0 do 1 centymetra.[uprawnienia budowlane] W metodzie tej przyjmuje się założenie, że cała objętość pustych przestrzeni występująca pomiędzy ziarnami kruszywa musi zostać całkowicie wypełniona zaczynem. Budzi ona jednak pewne zastrzeżenia. Dla większości przypadków analizujemy betony lekkie, które mają dość dużą porowatość. Przez to mamy do czynienia z niższym ciężarem objętościowym oraz lepszymi własnościami termoizolacyjnymi. Patrząc na to z drugiej strony posługiwanie się wzorem Bolomey’a w obliczeniach bez rozróżniania podziału ilości na wodę zarobową oraz wchłoniętą przez kruszywo może powodować znaczne błędy.[uprawnienia budowlane testy]

Metoda Wołżonskiego

Metoda Wołżońskiego służy do projektowania składu betonów z kruszyw porowatych. Głównie stosuje się ją do betonów z keramzytu. Jej autorzy wspominają, że można również wykorzystywać ją do innych rodzajów kruszyw lekkich. Jej charakterystyczną cechą jest sposób w jaki określa się optymalną ilość wody, która odpowiada minimalnej wydajności betonu. Przed samym procesem projektowania należy określić kilka założeń. Są nimi między innymi wymagany ciężar objętościowy oraz wytrzymałość betonu, przewidywany sposób układania i zagęszczania betonu, warunki w jakich dochodzi do twardnienia betonu, charakterystyczne właściwości kruszywa (uziarnienie, ciężar nasypowy, mrozoodporność, wilgotność) oraz ciężar właściwy i nasypowy spoiwa.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Przebieg metody Wołżonskiego

Ustalanie składu betonu poprzez metodę Wołżońskiego ma określony przebieg. Początkowo w zależności od rodzaju wykonywanych elementów oraz warunków zagęszczania betonu powinno ustalić się wymaganą konsystencję betonu opierając się o odpowiednie zalecenia. Należy również wybrać rodzaj oraz klasę kruszywa uzależniając ją od przeznaczenia betonu. Następnie ustalana jest orientacyjna ilość wody dla betonu z keramzytu, który musi posiadać odpowiednią konsystencję.[segregator uprawnienia budowlane] Jednym z lepszych sposobów ocenienia właściwej konsystencji masy betonowej zagęszczonej jest ulepienie ręką bryłki, która po położeniu swobodnie na wierzchu dłoni nie może się rozsypywać ani rozpływać. Dla każdej powstałej mieszanki betonu należy określić jej ciężar objętościowy oraz wydajność. Następnie wykonywane są próbki kontrolne o wymiarach 10x10x10 lub 15x15x15 centymetrów. Na próbkach tych przeprowadza się oznaczenia wytrzymałości na ściskanie. Wyniki uzyskane tą metodą umożliwiają opracować wykresy, na których podstawie określana jest optymalna ilość wody, która ma odpowiadać minimalnej wydajności oraz maksymalnej wytrzymałości betonu.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com