fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Posiadasz uprawnienia budowlane i chciałbyś je rozszerzyć o inną specjalność lub o inny zakres? Egzamin na uprawnienia w innej specjalności niż posiadane będzie różnił się niż ten dla osób nieposiadających uprawnień. Sprawdź czego powinieneś się spodziewać.

uprawnienia w innej specjalności
uprawnienia w innej specjalności

Osoby posiadające uprawnienia budowlane mogą rozwijać swoją wiedzę i kompetencje rozszerzając zakres swoich uprawnień. Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane Art. 12. pkt. 4d kandydaci ubiegający się o uprawnienia w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane zdają egzamin, który jest ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane. Przepisy dokładnie określają w jaki sposób pomniejszony jest zakres wiedzy z której kandydat będzie sprawdzany podczas egzaminu.

Egzamin na uprawnienia budowlane, w tym zestawy pytań, dla osób posiadających uprawnienia budowlane  i ubiegających się o nadanie uprawnień w innym zakresie niż posiadane lub uprawnienia innego rodzaju, przygotowuje się indywidualnie. Uwzględnia się przy tym zakres i rodzaj posiadanych uprawnień oraz termin ich uzyskania. Zakres i formę egzaminu ustala się każdorazowo w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jest to spowodowane wieloma możliwościami rozszerzenia uprawnień, np. różne specjalizacje, rodzaje i zakres.

W przypadku osób, które chcą rozszerzyć zakres swoich uprawnień (z ograniczonych na nieograniczone) dodatkowa praktyka zawodowa nie jest wymagana, gdyż została ona przedłożona podczas pierwszego egzaminu. Konieczne jest natomiast udokumentowanie praktyki zawodowej w przypadku kandydatów ubiegających się o uprawnienia w innej specjalności niż posiadane. Dodatkowo osoby takie muszą wykazać się posiadaniem odpowiedniego wykształcenia.

O ograniczenie zakresu egzaminu na uprawnienia budowlane nie mogą ubiegać się osoby, które legi­tymują się posiadaniem decyzji o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wydane do 31.12.1994 r. w trybie administracyjnym bez egzaminu).

Podsumowując, podczas rozszerzenia zakresu swoich uprawnień znajomość aktów prawnych jest mocno okrojona ze względu na podobny zakres do uprawnień już posiadanych. W przypadku chęci zdobycia uprawnień w nowej specjalizacji dużą wagę przykłada się do przepisów branżowych, których znajomość nie była od nas wymagana przy zdawaniu pierwszego egzaminu.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINU PISEMNEGO

Rodzaj uprawnień Egzamin pisemny
Pytania Czas trwania egz. Wymagana ilość odpowiedzi
Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń (łącznie) ·  75 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

·  38 pytań z zakresu prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie, z czego 20 pytań z przepisów techniczno-budowlanych

·  25 pytań z zakresu specjalności

·  12 pytania z zakresu przepisów związanych

 

115 min. 56
Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń (rozdzielnie) ·  60 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

·  30 pytań z zakresu prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie, z czego 15 pytań z przepisów techniczno-budowlanych

·  20 pytań z zakresu specjalności

·  10 pytań z zakresu przepisów związanych

90 min. 45
Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (łącznie) ·  22 pytania z zakresu prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie, z czego 12 pytań z przepisów techniczno-budowlanych

·  15 pytań z zakresu specjalności

·  8 pytań z zakresu przepisów związanych

70 min. 34
Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (rozdzielnie) ·  30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień w tym:

·  15 pytań z zakresu prawa budowlanego i przepisów wydanych na jego podstawie, z czego 8 pytań z przepisów techniczno-budowlanych

·  10 pytań z zakresu specjalności

·  5 pytań z zakresu przepisów związanych

45 min. 23

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM EGZAMINU USTNEGO

Rodzaj uprawnień Egzamin ustny
Pytania Czas na odpowiedź Wymagana ilość punktów
Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń (łącznie) 8 pytań dotyczących nowych przepisów związanych z rodzajem uprawnień, o które ubiega się zdający egzamin do 40 min. 27/40
Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń (rozdzielnie) 6 pytań dotyczących nowych przepisów związanych z rodzajem uprawnień, o które ubiega się zdający egzamin do 30 min. 20/30
Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (łącznie) 6 pytań dotyczących nowych przepisów związanych z rodzajem uprawnień, o które ubiega się zdający egzamin do 30 min. 20/30
Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (rozdzielnie) 5 pytań dotyczących nowych przepisów związanych z rodzajem uprawnień, o które ubiega się zdający egzamin do 25 min. 17/25

Aby lepiej przygotować się do swojego egzaminu na uprawnienia budowlane sprawdź wspomnienia swoich kolegów (TUTAJ).

Podziel się:
Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com