fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wymień rodzaje ścian ze względu na ich pracę statyczną, podaj charakterystykę.

Ściany konstrukcyjne nie mogą być usunięte bez szkody dla konstrukcji

– nośne – przenoszą obciążenia od ścian, stropów i dachu bezpośrednio na fundamenty lub na pośrednie elementy podpierające

– samonośne – przenoszą na fundament obciążenie własne, a obciążenie poziome (np. od wiatru) przekazują na ściany poprzeczne lub na szkielet konstrukcyjny budynku. Pełnią funkcję ścian usztywniających.

 

Ściany niekonstrukcyjne mogą być usunięte bez szkody dla konstrukcji

– osłonowe – są ścianami zewnętrznymi wypełniającymi konstrukcję nośną (np. szkielet żelbetowy). Przenoszą obciążenie własne i obciążenia poziome w granicach jednego pola szkieletu

– działowe – nienośne ściany wewnętrzne których położenie może być zmieniane w czasie eksploatacji budynku. Przenoszą obciążenie własne z jednej kondygnacji na konstrukcję podpierającą (najczęściej strop) a obciążenia poziome na przyległą konstrukcję budynku.

 

Wymienić i naszkicować rodzaje muru ze względu na ich strukturę (jedno-, wielowarstwowe), krótko scharakteryzować.

a) mury jednowarstwowe – składają się z jednego rodzaju elementów murowych o tych samych cechach wytrzymałościowych. Jego grubość zależy od rodzaju użytego materiału . Mury te stosowane są przede wszystkim jako ściany wewnętrzne.

b) mury wielowarstwowe – składają się z warstw wykonanych z różnych elementów murowych. W zależności od rodzaju połączenia wyróżniamy:

– mury oblicowane – ze spoiną podłużną między warstwami wypełnioną zaprawą o grubości <2,5cm. Warstwy połączone kotwami lub przez przewiązanie elementów. Stosowane jako ściany zewnętrzne oblicowane materiałem nie przeznaczonym do tynkowania.

c) mury szczelinowe – warstwy rozdzielone są pustą szczeliną wypełnioną w całości lub częściowo materiałem termoizolacyjnym, warstwy muru połączone kotwami.

Podać zasady i funkcje wiązania elementów w murze.

Należy stosować wiązanie elementów polegające na tym że w kolejnych spoczywających na sobie warstwach muru spoiny pionowe powinny być przesunięte względem siebie.

Elementy murowe powinny nachodzić na siebie na długość >0,4h elementu lub 4cm (miarodajna wartość większa).

Funkcje wiązania:

  • zwiększenie stateczności konstrukcji murowej – ściana zachowuje swój kształt przy oddziaływaniu poziomym i pionowym, obciążenia nie powodują podziału ściany na mniejsze filarki
  • wzrost wytrzymałości na ściskanie i ścinanie – dzięki rozkładowi sił skupionych pionowych i poziomych na kolejne, różne warstwy
  • zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie w kierunku poziomym – na wskutek powstawania dodatkowych poziomych płaszczyzn tarcia na stykach cegieł
  • zwiększenie sztywności przestrzennej budynku i zabezpieczenie przed odkształceniami na stykach ścian – dzięki przewiązaniu elementów w narożach i na skrzyżowaniach ścian
Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com