fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Technicy z uprawnieniami budowlanymi

Uprawnienia budowlane bezsprzecznie nadają wiele możliwości i perspektyw zatrudnienia. Chociaż nie są one tylko i wyłącznie dla absolwentów uczelni wyższych. Niewątpliwie taką możliwość mają również osoby z tytułem technika lub mistrza. Takie osoby mają możliwość wnioskować o nadanie uprawnień budowlanych lecz w ograniczonym zakresie. Kolejnym wymaganiem dla techników jest zakres kształcenia. Zawód wyuczony powinien przede wszystkim pokrywać się ze specjalnością. Na przykład technik architekt może starać się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.(http://uprawnienia-architektoniczne.com/cennik) Konieczna jest również praktyka zawodowa. Mając tytuł technika budownictwa, murarza, murarza-tynkarza można starać się o specjalność konstrukcyjno-budowlaną. Podobnie jak technik dróg i mostów kolejowych, budownictwa oraz drogownictwa może starać się odpowiednio o specjalność mostową lub drogową.  Istotnie wraz ze wzrostem kompetencji i kwalifikacji rosną możliwe perspektywy zatrudnienia.   (http://uprawnieniaarchitektoniczne.com/egzamin/szczegolowy-program)

Uprawnienia budowlane dla techników
Uprawnienia budowlane dla techników

Specjalność inżynieryjna kolejowa w zakresie obiektów kolejowych jest bezsprzecznie w zasięgu ręki dla techników dróg i mostów kolejowych oraz techników budownictwa. (http://uprawnienia-budowlane.com/jednolite-akty-prawne.html)  W dziedzinie sterowania ruchem kolejowym – odpowiednio technik transportu kolejowego lub technik automatyki sterowania ruchem kolejowym. Specjalność hydrotechniczna może być przede wszystkim celem technika melioracji, budownictwa, inżynierii środowiska i melioracji czy technika budownictwa wodnego. (http://uprawnienia-budowlane.com/program/komputer) Specjalność instalacyjna jest istotną możliwością dla techników telekomunikacji. Sanitarna zaś jest dostępna dla szerszej grupy techników takich jak związanych z gazownictwem, sieciami gazowymi i ciepłowniczymi, energetyką, instalacją urządzeń sanitarnych czy sieci. Dodatkowo podstawą są też kierunki związane z instalacjami gazowymi czy sanitarnymi.

Grupy zawodowe

Konkludując, grupy zawodowe znajdujące się na liście zawodów uprawniających do startowania po uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej w ograniczonym zakresie to: technik elektryk, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych.

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com