fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Wiele osób wciąż myśli, że uprawnienia budowlane są wyłącznie dla osób, które ukończyły studia wyższe. Jest to jednak błędne przekonanie. Posiadając tytuł technika czy mistrza (a więc wykształcenie średnie), wciąż możemy ubiegać się o uprawnienia w niektórych specjalnościach. Mają one wtedy oczywiście ograniczony zakres, jednak czasem i tyle wystarczy. Jedynym warunkiem jest tytuł mistrza lub technika w zawodzie związanym z budownictwem. Jak więc przedstawia się relacja uprawnienia budowlane a wykształcenie średnie? (testy uprawnienia budowlane 2020)

Uprawnienia budowlane a wykształcenie średnie: gdzie znajdziemy listę zawodów?

Lista zawodów, jakie pozwolą nam na zdobycie uprawnień budowlanych wraz z tytułem technika/mistrza znajduje się w załączniku nr 3 do odpowiedniego rozporządzenia. Mowa tu oczywiście o rozporządzeniu dotyczącym pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W zgodzie ze znajdującym się tam wykazem, o specjalność architektoniczną mogą ubiegać się osoby z posiadanym tytułem technika  architekta. W specjalności konstrukcyjno-budowlanej czeka na nas znacznie więcej zawodów. Aby ubiegać się o takie uprawnienia, trzeba mieć tytuł technika budownictwa, cieśli, murarza lub murarza-tynkarza. (program jednolite akty prawne na egzamin uprawnienia)

Uprawnienia budowlane a wykształcenie średnie: uprawnienia inżynieryjne

Posiadając tytuł technika drogownictwa, budownictwa lub dróg i mostów możemy zacząć starania o nadanie uprawnień w specjalności inżynieryjnej drogowej lub mostowej. Wybierając specjalność kolejową – kolejowe obiekty budowlane powinniśmy mieć tytuł technika dróg i mostów kolejowych lub technika budownictwa. Gdy nasz wybór padnie na specjalizację kolejową, dobrze posiadać tytuł technika transportu kolejowego lub technika-automatyka sterowania ruchem kolejowym. Szanse na uprawnienia w tym zakresie da nam też tytuł technika-elektryka urządzeń zabezpieczania i sterowania ruchem kolejowym. Specjalność hydrotechniczna wymaga natomiast od kandydata tytułu technika budownictwa, melioracji wodnych, budownictwa wodnego, budownictwa wodnomelioracyjnego albo inżynierii środowiska i melioracji. (pytania na egzamin ustny do uprawnień)

Uprawnienia budowlane a wykształcenie średnie: uprawnienia instalacyjne

Największym wyborem odznacza się specjalność instalacyjna sanitarna. Wymaganym zawodem jest tu technik: energetyk, urządzeń sanitarnych, gazownictwa lub inżynierii środowiska i melioracji. Można też być monterem: sieci gazowych, instalacji gazowych, instalacji i urządzeń sanitarnych, sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz sieci cieplnych. W specjalności elektrycznej liczy się tytuł technika elektryka, elektryka, technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych i technik elektroenergetyk transportu szynowego. W przypadku ubiegania się o specjalność instalacyjną telekomunikacyjną wymaga się tytułu technika telekomunikacji. (programy do uprawnień budowlanych)

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com