fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Umiejscowienie obiektów o wydłużonym rzucie poziomym

Umiejscowienie obiektów o wydłużonym rzucie poziomym powinno być spełniać jeden warunek. Oś podłużna tych obiektów ma być prostopadła do kierunku eksploatacji. Oznacza to jej równoległość do krawędzi obrzeża niecki górniczej. Problemem jest to, że ten kierunek zazwyczaj nie jest jednoznacznie ustalony w założeniach. Z tego powodu w projekcie zabezpieczania budowli przyjmuje się możliwość wystąpienia odkształceń terenu. Uwzględnia się zarówno odkształcenia podłużne, porzeczne jak i te pod kątem 45 stopni do głównych osi rzutu poziomego budowli.[segregator uprawnienia budowlane]

obiektów o wydłużonym rzucie poziomym

Wybór ustroju statycznego

Wybór ustroju statycznego projektowanej budowli uzależniony jest od wielu czynników. Należą do nich: ogólny charakter i przeznaczenie obiektu, wymiary przestrzenne, warunki geologiczno-górnicze terenu i materiałów budowlanych, z których będzie dana konstrukcja wykonana.

Podział grup obiektów

W głównej mierze obiekty dzieli się na dwie grupy. Pierwszą z nich są obiekty z ustrojem sztywnym. Jest on praktycznie nieodkształcalny. Oznacza to że geometrycznie się nie zmienia. Można powiedzieć, że ta grupa przeciwstawia się wpływom zachodzącym pod wpływem ruchów podłoża gruntowego.[uprawnienia budowlane] Należą do niej budowle wielokondygnacyjne, obiekty skrzyniowe lub blokowe o zwartych rzutach poziomych. Jeśli chodzi o ich lokalizację znajdują się głównie na terenach górniczych wyższych kategorii z materiałów i na gruntach o wysokiej wytrzymałości i małej odkształcalności. Drugim rodzajem są obiekty o ustroju odkształcalnym. Mają one geometryczną zmienność. Dostosowują się do zachodzących pod nimi odkształceń terenu. Do tej grupy zaliczamy hale przemysłowe, estakady, jezdnie podsuwnicowe i podtorza terenowe. Mają one zazwyczaj duże rzuty poziome.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Obiekty podatne

Do obiektów podatnych zaliczamy zagłębione w teren ziemne zbiorniki na wodę lub na piasek. Warunkiem jest, aby ich skarpy obłożone były luźnymi płytami betonowymi. Gdy rzuty poziome są większe dzieli się je poprzez przerwy dylatacyjne na segmenty. Dzięki temu mogą one niezależnie od siebie działać.

Formy zabezpieczania konstrukcji

Budowli zawsze należy zapewnić stateczność i wytrzymałość. Ważne jest również umożliwienie rektyfikacji, czyli doprowadzenia jej użytkowych gabarytów i poziomów do wymaganych w eksploatacji. W tym celu stosuje się odpowiednie sposoby i urządzenia rektyfikacyjne. Głównie dzieli się zabezpieczenia na częściowe i pełne.[uprawnienia budowlane testy]

Zabezpieczenie częściowe

Ten rodzaj zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej ma na celu zapewnienie stateczności oraz wytrzymałości zasadniczego ustroju nośnego budowli. Tyczy się to przewidywanych warunków pracy podczas dopuszczenia większych odkształceń i przemieszczeń oraz ograniczonych uszkodzeń. Ten rodzaj zabezpieczeń dotyczy zarówno obiektów o ustrojach swobodnie odkształcających się jak i obiektów podzielonych na wzajemnie przemieszczające się segmenty ustroju sztywnego.[egzamin na uprawnienia budowlane]

Zabezpieczenie pełne

Zabezpieczenie pełne zapewnia stateczność, wytrzymałość i niezmienność geometryczną całego ustroju konstrukcyjnego. Wliczają się do tego również drugorzędne elementy. Wymagane jest ono dla obiektów przemysłowych.

Wpływ odkształceń terenu górniczego

Na konstrukcję budowli największy wpływ wywiera pełzanie c oraz wyginanie powierzchni terenu. Przechyłkę terenu T uwzględnia się tylko przy budowlach wieżowych i przemysłowych, gdzie względy technologiczne wymagają zachowania poziomowości poszczególnych kondygnacji w wąskich tolerancjach. Jeśli teren obniża się całkowicie pod wpływem odkształceń górniczych wpływa jedynie na układ grawitacyjny ciągów wodnych i dróg komunikacyjnych o większej długości, które sięgają poza teren obniżony.[akty uprawnienia budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com