fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Każda z budowli o charakterze hydroenergetycznym musi posiadać ujęcie wody. Jego zadaniem jest zasilanie turbiny. Ujęcie wody ma ścisłe połączenie z osadnikami oraz urządzeniami płuczącymi. Ujęcie wody wraz z urządzeniem płuczącym może tworzyć wspólną budowlę lub wspólny zespół budowli wodnych.[segregator uprawnienia budowlane]

Ujęcie wody
Ujęcie wody

Funkcje ujęcia wody

Ujęcie wody znajdujące się w siłowni wodnej jest pierwszą budowlą według wskazania kierunku przebiegu wody. Pełni ono w tej konstrukcji parę głównych zadań. Pierwszym z nich jest zapewnienie odpowiedniego doprowadzania określonej ilości wody jaka potrzebna jest do zasilania turbin. Doprowadzanie to powinno być wykonywane z jak najmniejszą ilością strat spady. Ujęcia wody zapewniają stałą możliwość odcięcia wody. Kolejnym z zadań tego elementu jest eliminowanie wody z rumowiska wleczonego oraz unoszonego, które niszczy turbiny. Ostatnim z zadań ujęć wody jest możliwość korzystnej konstrukcji budowli, które wchodzą w skład stopnia wodnego.

Podział ujęć wody

Ujęcia wody dzielą się na dwie główne grupy. Podział uzależniony jest od względów hydraulicznych oraz konstrukcyjnych. Pierwszą z grup są ujęcia o swobodnym zwierciadle wody. Inaczej są one nazywane powierzchniowymi. Do drugiej z grup należą ujęcia wody pod ciśnieniem zwane również głębinowymi. Te dwie głównie grupy dzielą się dalej na mniejsze podgrupy.[akty uprawnienia budowlane] Ujęcia powierzchniowe możemy rozdzielić na 3. Pierwsze z nich są wlotami bezpośrednimi do siłowni o niskim spadzie. Mogą mieć one typ przyjazowy lub kanałowy. Do drugiej z podgrup zaliczają się ujęcia występujące przed kanałami otwartymi, rurociągami siłowni derywacyjnymi oraz sztolniami. Ujęcie denne potoków górskich w małych obiektach są ostatnią z grup tego rodzaju ujęć wodnych. W przypadku ujęć głębinowych możemy wyróżnić ujęcia wody ze zbiorników oraz ujęcia wody z zaporach. Dwa z ostatnich ujęć zazwyczaj nie posiadają osadników oraz urządzeń płuczących. Jest to spowodowane tym, że ich duża pojemność jest w stanie dobrze zabezpieczyć przed gromadzeniem się osadów przed wlotami.[uprawnienia budowlane testy]

Rodzaje wykonania osadników

Głównymi zadaniami osadników jest oczyszczanie wody z cząstek, które się w niej unoszą. Drugim z zadań jest zatrzymywanie rumowiska wleczonego przed ujęciem. Można wykonywać je w dwojaki sposób. Pierwsza postać osadnika jest rozszerzeniem kanały lub koryta przed ujęciem. Ma to na celu zmniejszenie prędkości przepływającej wody. Taką konstrukcję należy uzupełnić progiem, który ułatwia zatrzymywanie rumowiska. Druga forma jest osobno wykonanym basenem, który wykonuje się za ujęciem lub wspólnie z nim. Umożliwia to osadzanie się drobnych frakcji. Głównym zadaniem osadników jest skuteczne oczyszczanie wody z rumowiska oraz zawiesin.[uprawnienia budowlane]

Urządzenia płuczące

Głównym zadaniem urządzeń płuczących jest umożliwienie nagromadzonych osadów jeżeli wystąpi taka potrzeba. Urządzenia te możemy wykonać na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest tworzenie osobnych kanałów płuczących. Umieszcza się je w progach ujęć oraz wlotów. Drugą z form są kanały płuczące. Te znajdują się w osadnikach. Do ostatniej z form możemy zaliczyć otwory płuczące. Wykonuje się je pomiędzy wlotami do turbin. Wszystkie urządzenia płuczące powinny charakteryzować się skutecznym usuwaniem osadów dla małych zużyć wody.

Konstrukcja ujęć wody

Każde z ujęć wodnych powinno mieć odpowiednie rozwiązania techniczne. Pierwszym z nich jest odpowiednia konstrukcja ujęcia. Wykonuje się ją zazwyczaj z żelbetu. Powinna być ona niezależna lub ewentualnie wkomponowana w budowlę piętrzącą. Kolejnym ważnym elementem jest urządzenie służące do chronienia ujęcia powierzchniowo przed lodem, krą oraz przedmiotami przepływającymi o dużych gabarytach. Ważne jest również odpowiednie chronienie wlotów turbin przed zanieczyszczeniami, które wpływają wraz z wodą. Również trzeba mieć na uwadze, że ryby mogą wejść do wirnika i spowodować awarię.[egzamin na uprawnienia budowlane] W tym przypadku stosuje się odpowiednie urządzenia chroniące oraz gęste kraty. W ujęciach wody umieszcza się stałe zamknięcia posiadające napęd. Służą one do przerywania oraz regulacji dopływu wody do turbin. Oprócz tego możemy spotkać się z zamknięciami rezerwowymi oraz awaryjnymi z napędami w konstrukcjach ujęć wody. Czasami posiadają one również urządzenia czyszczące kraty wlotowe oraz dźwigi robocze. W specjalnych konstrukcjach ujęć wody możemy zauważyć urządzenia pomocnicze, takie jak napowietrzniki, przewody obiegowe czy włazy.

Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia hydrauliczne opisywanych konstrukcji powinny posiadać kilka głównych punktów. Po pierwsze należy sprawdzić nominalną wartość natężenia przepływu podczas określonych poziomów wody. Obliczenia te sprowadzają się do doboru przekrojów czynnych i obliczenia w nich prędkości wody. Powinno również analizować umiejscowienie budowli wlotowej ze względu na strugi wody oraz sposób osadzania rumowiska. W obliczeniach kontroluje się również grubość warstwy wody występującą na krawędzią górną wlotową. Ostatnim z punktów jest ustalenie wartości strat hydraulicznych występujących na fartuchach lodowych oraz na kratach rzadkich lub gęstych. Ważne jest wyznaczenie również strat lokalnych dla zmieniania przekrojów oraz kierunków przepływów.[uprawnienia budowlane konstrukcyjno-budowlane]

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com