fbpx
program
Uprawnienia Budowlane

Ochrona właścicieli mieszkań

Jeżeli chodzi o wykupienie ubezpieczenia OC to z pewnością ochroni nas pod tym względem, że nie będziemy musieli się martwić o ewentualne zalania czy inne tego typu usterki. Mając dom bądź mieszkanie często zakupujemy takie ubezpieczenie niejako w standardzie. Jeżeli jednak chodzi o rodzaj ubezpieczenia mieszania bądź domu, jakim jest home assistance, to przede wszystkim ma ono chronić nas przed różnymi sytuacjami zagrożenia, które mogą się w nim wydarzyć. Sprawdźmy, na czym dokładniej polegają te dwa rodzaje domowych ubezpieczeń i przed czym są w stanie nas ochronić.  (uprawnienia budowlane cena) 

Ubezpieczenie OC i Home Assistance

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC jest inaczej ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Ma za zadanie ochronić nas przed roszczeniami osób trzecich, które poniosły szkodę w wyniku określonego zdarzenia, za które odpowiada ubezpieczony. W takich sytuacjach warto wskazać, kim są osoby trzecie. Za osoby trzecie w przypadku ubezpieczenia uważa się osoby, które nie pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym i nie są członkami jego rodziny. Szkody, które możemy ponieść dzielą się na dwa rodzaje. Pierwszym z nich są szkody o charakterze majątkowym, a więc takie, które powodują zniszczenie bądź utratę majątkowych korzyści. Drugim z nich są szkody osobowe, które mają związek z ewentualnym uszczerbkiem na zdrowiu. Tego typu ubezpieczeniem może być objęte miejsce zamieszkania, terytorium kraju, Europy, a czasami nawet cały świat. Można oczywiście wykupić ubezpieczenie standardowe, które ma na względzie ograniczenie jego obowiązywania w zakresie konkretnego miejsca zamieszania. Jeżeli chodzi o drugą formę ubezpieczenia, a więc o przysłowiowy „cały świat”, do ochrony ubezpieczeniowej może wejść więcej obszarów życia prywatnego. Mowa więc o tym, że ubezpieczenie ochroni nas np. przed różnego rodzaju czynnościami, których dokonujemy w związku z prowadzeniem gospodarstwa domowego, czy też np. czynnościami rekreacyjnymi.  (uprawnienia budowlane testy) 

Brak odpowiedzialności za szkody

Wśród aspektów, które należy wskazać jako takie, za które ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności wskazać należy:

  • szkody objęte obowiązkowymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej (na przykład OC komunikacyjne);
  • szkody wyrządzone umyślnie;
  • szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków i środków psychotropowych;
  • szkody powstałe wskutek czynności związanych z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • szkody spowodowane wyczynowym uprawianiem sportu;
  • szkody powstałe w środowisku przez jego zanieczyszczenie oraz wyrządzone w drzewostanie lasów i parków narodowych.

Oczywiście podkreślić należy, że nie mamy wpływu na to, jakie szkody mogą powstać w przypadku osób trzecich. Właśnie w tym celu warto skłonić się ku wyborowi jednego z kilku wariantów ubezpieczenia.   (uprawnienia budowlane 2023)  

Home Assistance

Home Assistance jest usługą, która nie jest szczególnie popularna w naszym kraju. W dużym skrócie polega ona na tym, że możemy liczyć na pomoc w przypadku zorganizowania wsparcia w przypadku zaistnienia jakiegoś zdarzenia losowego, wsparcia mieszczącego się w zakresie ubezpieczenia i w możliwie jak najkrótszym czasie. Home Assistance, jak sama nazwa wskazuje, odnosi się do ubezpieczenia mieszkania. W praktyce ten rodzaj ubezpieczenia oznacza zabezpieczenie miejsca zdarzenia w razie wystąpienia nieprzewidzianej sytuacji. Dzięki niemu możemy liczyć na ograniczenie dalszego rozprzestrzeniania się szkody, która została wyrządzona. Mówimy więc o sytuacji, w której np. doszło do zalania mieszkania, wskutek czego otworzyły się zamki drzwi wejściowych. Wówczas całość szkód poczynionych przez jedno zdarzenie obejmuje ubezpieczenie. Wówczas ubezpieczyciel ma obowiązek ocenić straty i wypłacić nam odszkodowanie. Warto pamiętać, że home assistance w żadnym wypadku nie służy do doprowadzeniu mienia do stanu sprzed czasu wystąpienia szkody.   (uprawnienia budowlane segregator)  

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Znajdź na blogu
Kategorie artykułów
Nasze produkty
Darmowy poradnik

Nie zwlekaj i dołącz do nas już dziś i otrzymaj poradnik wraz z wypełnionym zbiorczym zestawieniem praktyk!

Uprawnienia-budowlane.com